Finance

Zastoupení MSD v Praze zahrnuje významnou část organizace zvané Global Business Solutions (GBS). Tato skupina poskytuje podniku služby a transakční podporu v rámci různých procesů probíhajících v oblasti financí a veřejných zakázek. Nabízí též efektivní a technicky vyspělé vlastnictví procesů, jakož i vůdčí postavení v provozní dokonalosti.

Global Business Solutions

Global Business Solutions (GBS) je organizací, která poskytuje vysoce kvalitní služby společnostem MSD po celém světě. Jakožto interní poskytovatel služeb nabízí GBS svým zainteresovaným osobám (stakeholderům) koncentrované zacílení na kvalitu, zákazníka jako ohnisko zájmu a zajištění souladu s předpisy.

Zjistit více

Account to Report

Account to Report poskytuje efektivní a standardizované účetní služby vysoké kvality pro lokální pobočky naší společnosti. Account to Report tým se primárně soustředí na kontrolu firemní rozvahy, podporuje procesy během měsíčních uzávěrek a zajišťuje kvalitní kontrolu finančních výkazů.

Zjistit více

Financial Planning & Analysis

Naše promyšlené analýzy prodejů, nákladů a provozních výsledků se využívají k vypracování výkazů zisků a ztrát, které pak slouží k co možná nejpřesnějším předpovědím vývoje zisků a ztrát pro všechny divize naší společnosti.

Zjistit více

Source to Settle

Source to Settle se zabývá zpracováním nákupních potřeb, dodavatelských faktur a včasnou úhradou za zboží a služby. Proces začíná vytvořením interní žádosti, pokračuje dodáním zboží či služby a končí provedením platby a evidencí celé transakce v našem interním účetním systému spolu se správou klientských dat.

Zjistit více

Order to Cash

Order to Cash se stará o obchodní procesy spojené s příjmem a zpracováním zákaznických objednávek a jejich úhradou. Má na starosti, aby zákazníci naší společnosti dostávali zboží podle svých objednávek a naše společnost dostala za toto zboží zaplaceno. Dále vystavuje faktury a dobropisy, zajišťuje jejich distribuci a včasnou úhradu a také správnou alokaci příchozích plateb.

Zjistit více

Card Admin, Meeting and Expense Management

Tým CME spravuje výdaje, firemní karty a schůzky. Zajišťujeme dodržování zásad a prověřování sankcí. Zajišťujeme transakce pro akce a podporujeme podávání zpráv o transparentnosti. Náš tým má zásadní význam pro přesnost údajů a dodržování předpisů společnosti MSD.

Zjistit více

Jiné funkce GBS

Kromě provozních týmů, které poskytují služby přímo našim zainteresovaným osobám a zákazníkům, plní organizace GBS též další podpůrné funkce, které jsou zaměřeny na organizační řízení a vývoj technologií.

Zjistit více