User Experience

Intuitivní, použitelné, přívětivé

Nedílnou součástí inovací v MSD je důraz na uživatelskou zkušenost (UX) a designové myšlení (design thinking). Pražský tým patří mezi největší UX týmy v České republice i v MSD. Má více než 30 členů z různých expertních oblastí. Patří mezi ně uživatelský výzkum (user research), designového myšlení (design thinking), UX design a vizuální design, copywriting a produktový marketing. Aktivně se také zapojujeme do české designérské komunity, dlouhodobě podporujeme Asociaci UX. Pravidelně hostujeme externí akce, jako jsou UX Mondays a Design System Meetups.

Agile, Lean UX a desgin thinking jsou principy, kterými se řídíme. Každá situace je jiná a vyžaduje jiné metody a nástroje, proto je pro nás důležité rozvíjet dovednosti našeho týmu a učit se od sebe navzájem. Osobní rozvoj každého z nás je založen na základě individuálních preferencí.

Jsme zapojeni do:

 • Explorativní fáze vývoje a návrhu konceptu nových produktů a služeb na základě porozumění uživatelů, tzv. Product Discovery
 • Uživatelského výzkumu
 • Přípravy a vedení workshopů
 • Navrhování a vylepšování UX stávajících i nových aplikací, webů i služeb
 • Navrhování uživatelských rozhraní
 • Prototypování
 • Ověřování konceptů
 • Návrhů vizuálního designu – online i tiskové grafiky, tvorby videí
 • Produktového marketingu
 • Organizace akcí související s design tematikou
 • Školení a konferencí zaměřených na UX, vizuální design a uživatelský výzkum

Double Diamond framework a human-centred design

Hloubkové rozhovory, průzkumy, focus groups, analýzy a uživatelské testování

User/Customer journeys, Service Blueprint

Value Proposition Canvas, Design Studio

Prototypování, Proof of Concept (PoC), Minimum Viable Product (MVP)

Chcete být členem našeho týmu?

Prozkoumejte možnosti.