Informace o produktech

Seznam produktů

Investujeme miliardy dolarů do výzkumu a vývoje léků, které zachraňují a zlepšují lidské životy. MSD poskytuje na předpis více než 50 přípravků v klíčových léčebných oblastech, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, onemocnění dýchacích cest, onkologie, neurovědy, infekční onemocnění, imunologie a ženské zdraví.

VPOIS

Vstoupili jste do veřejně přístupné části, která obsahuje informace o všech registrovaných léčivých přípravcích zastupovaných společností Merck Sharp & Dohme s.r.o. Povinnost zřídit tuto “Veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS” vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1.). Aktuální informace o jednotlivých přípravcích a o jejich dostupnosti naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv po zvolení konkrétního přípravku ze seznamu níže, resp. kliknutím na zvýrazněný text: Informace o přípravku. Informace o přípravku je k dispozici ve sloupci označeném PIL. Mějte, prosím, rovněž v patrnosti, že Informace o přípravku v žádném případě nenahrazuje pokyny lékaře nebo lékárníka.

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol. Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Informační služba pro nevidomé a slabozraké je dostupná na tel +420 233 010 111. V případě dotazů na konkrétní přípravek skupiny MSD nás, prosím, kontaktujte na adrese Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika nebo emailem na dpoc_czechslovak@merck.com, či telefonicky na čísle: +420 233 010 111.

Aktuální informace o dostupnosti léčivých přípravků naleznete v rámci databáze zde