Informace o produktech

Seznam produktů

Investujeme miliardy dolarů do výzkumu a vývoje léků, které zachraňují a zlepšují lidské životy. Poskytujeme na lékařský předpis řadu přípravků v klíčových léčebných oblastech, jako jsou onkologie, imunologie, vakcíny, infekční choroby, diabetologie, kardiologie a anesteziologie.

Adempas (riociguát)

Bridion (sodná sůl sugammadexu)

Cancidas (kaspofungin-diacetát)

Cubicin (daptomycin)

Delstrigo (doravirin, lamivudin , tenofovir-disoproxil-fumarát)

Efficib (monohydrát sitagliptin-fosfátu, metformin-hydrochlorid)

Emend (aprepitant)

Ervebo (živý oslabený virus zairské eboly rVSV∆G-ZEBOV-GP)

Esmeron (rokuronium-bromid)

Gardasil 9 (L1 protein lidského papilomaviru typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58)

HBVAXPRO (rekombinantní povrchový antigen hepatitidy B)

Invanz (ertapenem)

Isentress (draselná sůl raltegraviru)

Ivemend (fosaprepitant-dimeglumin)

Janumet (monohydrát sitagliptin-fosfátu, metformin-hydrochlorid)

Januvia (monohydrát sitagliptin-fosfátu)

Keytruda (pembrolizumab)

Lagevrio (molnupiravir)

Lyfnua (gefapixant-citrát)

M-M-RVAXPRO (živé oslabené viry spalniček, příušnic a zarděnek)

Noxafil (posakonazol)

Pifeltro (doravirin)

Pneumovax23 (pneumokokové polysacharidy typu 1, 2, 3, 4, 5, 6b, 7f, 8, 9n, 9v, 10a, 11a, 12f, 14, 15b, 17f, 18c, 19f, 19a, 20, 22f, 23f a 33f)

Prevymis (letermovir)

ProQuad (živé oslabené viry spalniček, příušnic, zarděnek a planých neštovic)

Recarbrio (monohydrát imipenemu, sodná sůl cilastatinu, monohydrát relebaktamu)

Remicade (infliximab)

Ristaben (monohydrát sitagliptin-fosfátu)

Ristfor (monohydrát sitagliptin-fosfátu, metformin-hydrochlorid)

RotaTeq (živý rotavirus sérotypu G1, G2, G3, G4 a P1A[8])

Segluromet (ertugliflozin s kyselinou pidolovou, metformin-hydrochlorid)

Simponi (golimumab)

Sivextro (natrium-tedizolid-fosfát)

Stocrin (efavirenz)

Steglujan (ertugliflozin s kyselinou pidolovou, monodrát sitagliptin-fosfátu)

Steglatro (ertugliflozin s kyselinou pidolovou)

Temodal (temozolomid)

Tesavel (monohydrát sitagliptin-fosfátu)

Vaxneuvance (konjugované pneumokokové polysacharidy typu 1, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19a, 19f, 22f, 23f a 33f)

Vaqta (inaktivovaný virus hepatitidy A)

Varivax (živý oslabený virus planých neštovic)

Vaxelis (toxoid záškrtu, toxoid tetanu, antigeny bakterie Bordetella pertussis (toxoid dávivého kašle (PT)), filamentózní hemaglutinin dávivého kašle (FHA), pertaktin (PRN), fimbrie typu 2 a 3 (FIM), povrchový antigen viru hepatitidy B, inaktivovaný virus poliomyelitidy typu 1, 2 a 3, konjugovaný polysacharid bakterie Haemophilus influenzae typu b)

Velmetia (monohydrát sitagliptin-fosfátu, metformin-hydrochlorid)

Xelevia (monohydrát sitagliptin-fosfátu)

Zepatier (elbasvir, grazoprevir)

Zerbaxa (ceftolozan-sulfát, sodná sůl tazobaktamu)

Zinplava (bezlotoxumab)

Zostavax (živý oslabený virus planých neštovic)

VPOIS

Vstoupili jste do veřejně přístupné části, která obsahuje informace o všech léčivých přípravcích držitelů zastupovaných společností Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Povinnost zřídit tuto “Veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS” vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1.). Aktuální informace o jednotlivých přípravcích, stanovené úhradě a o jejich dostupnosti naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v databázi léků zde.

Informace o přípravku (Souhrn údajů o přípravku nebo Příbalová informace) lze nalézt v databázi nejlépe zadáním názvu přípravku do vyhledávacího pole na záložce Léčiva dle registračního čísla, poté kliknutím na Vyhledat a po dalším následném kliknutí na řádek odpovídající hledanému přípravku.

Informace o stanovené úhradě a dostupnosti na trhu lze nalézt v databázi nejlépe zadáním názvu přípravku do vyhledávacího pole na záložce Léčiva dle kódu SÚKL, poté kliknutím na Vyhledat a po dalším následném kliknutí na řádek odpovídající hledanému přípravku.

Mějte, prosím, rovněž v patrnosti, že Informace o přípravku v žádném případě nenahrazuje pokyny lékaře nebo lékárníka.

Pro případ, že některý z výše uvedených léčivých přípravků bude označen příznakem „omezená dostupnost“, platí, že jeho distribuci na trhu v České republice pro držitele rozhodnutí o registraci zajišťuje společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Informační služba pro nevidomé a slabozraké je dostupná na tel +420 233 010 111.

V případě dotazů na konkrétní přípravek z portfolia MSD nás kontaktujte na adrese Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika nebo e-mailem na dpoc_czechslovak@merck.com, či telefonicky na čísle: +420 233 010 111.