Naše promyšlené analýzy prodejů, nákladů a provozních výsledků se využívají k vypracování výkazů zisků a ztrát, které pak slouží k co možná nejpřesnějším předpovědím vývoje zisků a ztrát pro všechny divize naší společnosti.