Hero Image

“My v MSD neustále pracujeme na tom, jak vynalézt nové léky a efektivní léčbu pro různá onemocnění.

Práva a bezpečí pacientů máme na prvním místě.”

Klinické studie      Přehled klinických studií

Onkologie ‎      Kardiologie     Klinický výzkum

Aby mohl být lék dostupný na trhu, musí projít různými fázemi výzkumu. Jednou z fází jsou i klinické studie, což jsou vědecké výzkumné studie prováděné lékaři, které zkoumají nové způsoby a přístupy v prevenci, diagnostice a léčbě nemocí. Klinické studie pomáhají zjistit, zda jsou očkovací látky a léky účinné a bezpečné pro člověka. Údaje získané z klinických studií jsou nezbytné k vývoji nových a účinnějších způsobů léčby nemocí a mohou v budoucnu přispět k dostupnosti nových, bezpečnějších a účinnějších léků.

phase1
I. Fáze

Výzkumníci nejprve testují experimentální lék či způsob léčby na malé skupince lidí (20-80), aby odhadli jeho bezpečnost, určili přesné dávkování, zjistili, jak látka v těle reaguje, a začali zjišťovat případné vedlejší účinky.

phase2
II. Fáze

Testovaný lék či způsob léčby jsou zkoumány na větší skupině lidí (100-300) trpících daným onemocněním, aby se předběžně prokázala účinnost a znovu se ohodnotila bezpečnost léku či léčby.

phase3
III. Fáze

Testování léku či léčby probíhá na větší skupině lidí trpících daným onemocněním (1 000 – 3 000) a opět se při ní sleduje účinnost a monitorují se vedlejší účinky. Může se porovnávat oproti standardní léčbě.

phase4
IV. Fáze

V této fázi se sleduje lék či léčba, které jsou již schválené pro použití a užívané v běžné praxi. Opět se sleduje bezpečnost a účinnost a navíc případné další benefity.

Klinické studie

Více než
36

MSD klinických studií za poslední rok celkově v ČR

Více než
132

center účastnících se MSD klinických studií v ČR za poslední rok

Více než
713

pacientů zařazených do MSD klinických studií v ČR za poslední rok

Více než
16

aktuálně nabírajících MSD klinických studií

Probíhající klinické studie MSD v České republice

Pokud hledáte novou, inovativní, alternativní léčbu v rámci klinické studie, nabízíme Vám přehled klinických studií v České republice prováděných pod záštitou MSD, u kterých aktuálně probíhá nábor pacientů, a to v následujících terapeutických oblastech.

Onkologie

Pokročilý světlobuněčný karcinom ledvin – MK 6482-012

Světlobuněčný renální karcinom představuje 65–70 % karcinomů ledvin. Zhruba třetina nemocných má v době diagnózy vytvořené metastázy. Jejich nejčastějším místem jsou plíce, lymfatické uzliny, kosti, játra, nadledvina a mozek. Tato klinická studie zkoumá účinnost a bezpečnost třech kombinací studijní léčby jako léčby první volby u účastníků s pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin.

Jaký je účel této klinické studie a jaká léčba se v této klinické studii zkoumá?

Tato klinická studie fáze 3 zkoumá účinnost a bezpečnost třech kombinací imunologické léčby jako léčby první volby u účastníků s pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin, s cílem vyléčení a zamezení opětovného výskytu onemocnění.

Kdo se může zúčastnit?

Této klinické studie se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • máte histologicky potvrzenou diagnózu neresekabilního, lokálně pokročilého/metastatického karcinomu ledvin se světlobuněčnou složkou
 • existují určitá pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli připojit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie.

Ve kterých městech studie probíhá?

Ve kterých městech studie probíhá?

Olomouc, Praha, Nový Jičín, Brno, Ostrava


Pokročilý světlobuněčný karcinom ledvin – MK 6482-011

Světlobuněčný renální karcinom představuje 65–70 % karcinomů ledvin. Zhruba třetina nemocných má v době diagnózy vytvořené metastázy. Jejich nejčastějším místem jsou plíce, lymfatické uzliny, kosti, játra, nadledvina a mozek. Tato klinická studie zkoumá účinnost a bezpečnost kombinace dvou přípravků imunologické léčby oproti standardní schválené léčbě u účastníků s pokročilým karcinomem ledvin, u nichž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící proti PD-1/L1; s cílem vyléčení a zamezení opětovného výskytu onemocnění.

 

Jaký je účel této klinické studie?

V této klinické studii budou lékaři zkoumat hodnocený přípravek, aby zjistili:

 • jak je bezpečný;
 • jak dobře účinkuje s cílem vyléčení a zamezení opětovného výskytu onemocnění

 

Kdo se může zúčastnit?

Této klinické studie se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • jestliže máte pokročilý světlobuněčný karcinom ledviny, který se zhoršil v průběhu určitých terapií nebo po jejich skončení
 • existují určitá pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli připojit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie.

 

Jaká léčba se v této klinické studii zkoumá?

Léčivý přípravek je stále ještě ve fázi výzkumu a nebyl schválen k použití samostatně ani v kombinaci s jinými léčivy k léčbě pokročilého světlobuněčného karcinomu ledviny. V této klinické studii se bude porovnávat kombinace dvou přípravků imunologické léčby oproti standardní schválené terapii.

Ve kterých městech studie probíhá?

České Budějovice, Praha, Brno, Hradec Králové


Karcinom močového měchýře – MK 3475-992

Karcinom močového měchýře je nejčastějším nádorem močového ústrojí. V České republice jsou 6. nejčastějším nádorem u mužů a 13. u žen. Většinou vznikne z buněk, které tvoří sliznici močového měchýře a močových cest, tyto buňky se nazývají urotelové buňky. Běžný typ nádoru močového měchýře je uroteliální karcinom z uroteliálního endotelu. Karcinom močového měchýře prorůstající do svaloviny je onemocnění zahrnující nádory, které prorůstají za stěnu močového měchýře a mohou napadnout prostatu, dělohu, vaginu, střevo nebo stěnu břišní.

 

Jaký je účel této klinické studie a jaká léčba se v této klinické studii zkoumá

Tato klinická studie zkoumá, jestli je imunologická léčba v kombinaci s chemoterapií a radioterapií bezpečná, zda má pozitivní účinek na léčbu karcinomu močového měchýře prorůstajícího do svaloviny a nabídne takový způsob léčby, který umožní zachovat funkční močový měchýř a kvalitu života. Cílem chemo-radioterapie je zničit všechny rakovinové buňky a zamezit jejich opětovnému vytvoření bez toho, aby se močový měchýř musel odstranit. Není známo, zda je zkoumaná léčba účinná pro léčbu karcinomu močového měchýře prorůstajícího do svaloviny.

Kdo se může zúčastnit?

Této klinické studie se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • máte histologicky potvrzenou diagnózu karcinomu močového měchýře prorůstajícího do svaloviny s predominantně urotheliální histologií
 • existují další pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli účastnit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie.

Ve kterých městech studie probíhá?

Olomouc, Praha


Zpět nahoru

Kardiologie

Chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí MK1242-035

Když srdce nedokáže přečerpat množství krve potřebné k prokrvení ostatních tkání a orgánů, a když je čerpací funkce srdce omezena dlouhodobě, mluvíme o chronickém srdečním selhání, tato klinická studie je zaměřeno na chronické srdeční selhání, při němž Vaše srdce pumpuje krev do těla s nižší silou, než je běžné.

 

Jaký je účel této klinické studie a jaká léčba se v této klinické studii zkoumá

V této klinické studii budou lékaři zkoumat hodnocený přípravek, aby zjistili:

 • jak je bezpečný;
 • jak dobře účinkuje na snížení rizik srdečního selhání, včetně: hospitalizace se srdečním selháním, které se zhoršuje

Kdo se může zúčastnit?

Této klinické studie se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • léčíte se s typem srdečního selhání, při němž srdce pumpuje krev do těla s nižší silou, než je běžné; během posledních 3 měsíců Vám nebyla v ambulantní péči podána nitrožilně diuretika (léky na odvodnění podané do žíly);
 • během posledních 6 měsíců jste nemusel/a být hospitalizován/a pro srdeční selhání;
 • nečekáte na transplantaci srdce
 • existují určitá pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli připojit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie

Jaká léčba se v této klinické studii zkoumá?

Hodnocený přípravek již byl schválen pro některé typy srdečního selhání, ale ne pro typ srdečního selhání, který zkoumáme v této klinické studii.

Ve kterých městech studie probíhá?

Louny, Praha, Brno, Znojmo, Slaný, Mladá BoleslavZpět nahoru

Podrobnější informace o probíhajících studiích

NáborLékařská diagnózaČíslo studieZákladní informace Vybraná zdravotnická zařízení
Probíhající nábor pacientů


Agresivní a indolentní nádory z B-buněk


MK-2140-006


Více informací


Fakultní nemocnice Ostrava

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Fakultní nemocnice Brno
Probíhající nábor pacientů


Chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí

MK-1242-035

Více informací

Nemocnice Slaný
MUDr. Tomáš Drasnar
Tel.: 312 575 338
e-mail: studiemsd@nemsl.cz

KIGE s.r.o., Znojmo

Fakultní poliklinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Martin Radvan, Ph.D.
Tel.: 532 232 606
e-mail: radvan.martin@fnbrno.cz

MUDr. Libor Nechvátal s.r.o., Kardiologie, Brno

Vojenská Nemocnice Brno
MUDr Roman Miklik, Ph.D.
Tel.: 973 445 424
e-mail:  romanmiklik@yahoo.com

ÚVN Praha
MUDr. Martin Hajšl, Ph.D.
Tel.: 775 357 246
e-mail: martin.hajsl@uvn.cz

Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha

KardioBušák s.r.o., Louny

Klinika Dr. Pírka - Mladá Boleslav
MUDr. Nora Bolvanská
Tel: 326 375 406 nebo 326 375 405
e-mail: nora.bolvanska@gmail.com
Probíhající nábor pacientůRespirační syncytiální virus u dětíMK-1654-007Více informacíFakultní nemocnice v Motole, Praha

Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
Probíhající nábor pacientůPrevence trombózy AVG u pacientů s ESRD na dialýze


MK-2060-007


Více informací


Dialýza a.s., Beroun

Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.

Dialyzační středisko Praha-Krč
Probíhající nábor pacientůRelabující nebo refrakterní difuzní velkobuněčný B lymfomMK-2140-004Více informacíVšeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice Brno
Probíhající nábor pacientůHodgkinův lymfomMK-3475-667FN Motol Praha

Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Probíhající nábor pacientů
Karcinom močového měchýře prorůstající do svaloviny
MK-3475-992
Více informací
FN Olomouc
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
e-mail: bohuslav.melichar@fnol.cz

FN Motol
Lucie Černá
e-mail: lucie.cerna2@fnmotol.cz
Probíhající nábor pacientůKarcinom děložního čípkuMK-3475-A18Více informacíFN Královské Vinohrady, Praha

Fakultní nemocnice Brno

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava
Probíhající nábor pacientů

Karcinom močového měchýře prorůstající do svaloviny
MK-3475-B15
Více informací
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Thomayerova nemocnice, Praha

Fakultní nemocnice Olomouc

FN Hradec Králové
Probíhající nábor pacientůKarcinom endometriaMK-3475-C93Více informacíKrajská nemocnice T. Bati, Zlín

Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Probíhající nábor pacientů
Kolorektální karcinom
MK-4280A-007
Více informací
FN Královské Vinohrady, Praha

Fakultní nemocnice Hradec Králové

FN Thomayerova, Praha

Masarykův onkologický ústav, Brno

Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

Fakultní nemocnice Olomouc
Probíhající nábor pacientů
Infekce Clostridium difficile u dětí
MK-6072-001
Více informací
Fakultní nemocnice Motol, Praha

Fakultní nemocnice Brno
Probíhající nábor pacientů
Renální karcinom
MK-6482-011
Více informací
Nemocnice České Budějovice a.s.
MUDr. Pavel Tolinger
Tel.: 602 636 217
e-mail: tolinger@nemcb.cz
 
FN Hradec Králové
Jindřich Kopecký
Tel.: 495 832 176
e-mail: jindrich.kopecky@fnhk.cz
  
Masarykův onkologický ústav Brno

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Fakultní nemocnice Motol, Praha
Probíhající nábor pacientů
Renální karcinom
MK-6482-012
Více informací
FN Olomouc
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
e-mail: bohuslav.melichar@fnol.cz
 
FN Ostrava
MUDr. Jaroslav Hájek
Tel.: 597 374 323
e-mail: J.hajek@seznam.cz
 
Fakultní nemocnice Motol, Praha

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Masarykův onkologický ústav, Brno

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Probíhající nábor pacientů


Renální karcinom


MK-6482-022


Více informací


Fakultní nemocnice Ostrava

Masarykův onkologický ústav, Brno

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Motol, Praha
Probíhající nábor pacientů


Neodstranitelný, lokálně pokročilý nemalobuněčný karcinom plic stádia III


MK-7339-012


Více informací


Krajské nemocnice Liberec a.s.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Masarykův Onkologický ústav, Brno

Nemocnice Na Pleši s. r. o., Nová Ves pod Pleší

Fakultní nemocnice Ostrava

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5
Probíhající nábor pacientůRelabující nebo refrakterní solidní tumoryMK-7902-013FN Motol, Praha
FN Brno
Ukončený nábor pacientůPokročilý nebo metastazující nemalobuněčný plicní karcinomMK-3475-042
Ukončený nábor pacientůKarcinom hlavy a krkuMK-3475-048
Ukončený nábor pacientůKarcinom žaludkuMK-3475-062
Ukončený nábor pacientůRelabující nebo refrakterní Hodgkinůov lymfomMK-3475-204
Ukončený nábor pacientůRakovina prsuMK-3475-355
Ukončený nábor pacientůKarcinom hlavy a krkuMK-3475-412
Ukončený nábor pacientůRenální karcinomMK-3475-426
Ukončený nábor pacientůRenální karcinomMK-3475-427
Ukončený nábor pacientůRenální karcinomMK-3475-564
Ukončený nábor pacientůAdenokarcinom žaludku nebo gastroesofageální junkceMK-3475-859
Ukončený nábor pacientůRenální karcinomMK-6482-005
Ukončený nábor pacientůKarcinom ovariaMK-7339-001
Ukončený nábor pacientůHPV vakcínaV503-049
Ukončený nábor pacientůPokročilá nádorová onemocnění – (Extenze)MK-3475-587
Ukončený nábor pacientůKarcinom prostatyMK-3475-641
Ukončený nábor pacientůHematologické malignityMK-1026-003
Ukončený nábor pacientůKarcinom endometriaMK-3475-B21
Ukončený nábor pacientůRelabující nebo refrakterní lymfomyMK-3475-B68

Jestli máte jakýkoliv dotaz k onemocněním zde uvedeným, zeptejte se svého praktického lékaře či ošetřujícího specialisty, kteří mohou najít další informace na naší webové stránce www.msd.cz a sdělit Vám je.
CZ-NON-00421