Hero image

“My v MSD neustále pracujeme na tom, jak vynalézt nové léky a efektivní léčbu pro různá onemocnění.

Práva a bezpečí pacientů máme na prvním místě.”

Klinické studie      Přehled klinických studií

Onkologie ‎      Kardiologie     Klinický výzkum

Aby mohl být lék dostupný na trhu, musí projít různými fázemi výzkumu. Jednou z fází jsou i klinické studie, což jsou vědecké výzkumné studie prováděné lékaři, které zkoumají nové způsoby a přístupy v prevenci, diagnostice a léčbě nemocí. Klinické studie pomáhají zjistit, zda jsou očkovací látky a léky účinné a bezpečné pro člověka. Údaje získané z klinických studií jsou nezbytné k vývoji nových a účinnějších způsobů léčby nemocí a mohou v budoucnu přispět k dostupnosti nových, bezpečnějších a účinnějších léků.

phase1
I. Fáze

Výzkumníci nejprve testují experimentální lék či způsob léčby na malé skupince lidí (20-80), aby odhadli jeho bezpečnost, určili přesné dávkování, zjistili, jak látka v těle reaguje, a začali zjišťovat případné vedlejší účinky.

phase2
II. Fáze

Testovaný lék či způsob léčby jsou zkoumány na větší skupině lidí (100-300) trpících daným onemocněním, aby se předběžně prokázala účinnost a znovu se ohodnotila bezpečnost léku či léčby.

phase3
III. Fáze

Testování léku či léčby probíhá na větší skupině lidí trpících daným onemocněním (1 000 – 3 000) a opět se při ní sleduje účinnost a monitorují se vedlejší účinky. Může se porovnávat oproti standardní léčbě.

phase4
IV. Fáze

V této fázi se sleduje lék či léčba, které jsou již schválené pro použití a užívané v běžné praxi. Opět se sleduje bezpečnost a účinnost a navíc případné další benefity.

Klinické studie

Více než
38

klinických studií za poslední rok celkově v ČR

Více než
123

center účastnících se klinických studií v ČR za poslední rok

Více než
635

pacientů zařazených v ČR za poslední rok

Více než
20

aktuálně nabírajících klinických studií

Probíhající klinické studie MSD v České republice

Pokud hledáte novou, inovativní, alternativní léčbu v rámci klinické studie, nabízíme Vám přehled klinických studií v České republice prováděných pod záštitou MSD, u kterých aktuálně probíhá nábor pacientů, a to v následujících terapeutických oblastech.

Onkologie

Pokročilý světlobuněčný karcinom ledvin – MK 6482-012

Světlobuněčný renální karcinom představuje 65–70 % karcinomů ledvin. Zhruba třetina nemocných má v době diagnózy vytvořené metastázy. Jejich nejčastějším místem jsou plíce, lymfatické uzliny, kosti, játra, nadledvina a mozek. Tato klinická studie zkoumá účinnost a bezpečnost třech kombinací studijní léčby jako léčby první volby u účastníků s pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin.

Jaký je účel této klinické studie a jaká léčba se v tomto klinické studii zkoumá?

Tato klinická studie fáze 3 zkoumá účinnost a bezpečnost třech kombinací imunologické léčby jako léčby první volby u účastníků s pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin, s cílem vyléčení a zamezení opětovného výskytu onemocnění.

Kdo se může zúčastnit?

Této klinické studie se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • máte histologicky potvrzenou diagnózu neresekabilního, lokálně pokročilého/metastatického karcinomu ledvin se světlobuněčnou složkou
 • existují určitá pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli připojit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie.

Pokročilý světlobuněčný karcinom ledvin – MK 6482-011

Světlobuněčný renální karcinom představuje 65–70 % karcinomů ledvin. Zhruba třetina nemocných má v době diagnózy vytvořené metastázy. Jejich nejčastějším místem jsou plíce, lymfatické uzliny, kosti, játra, nadledvina a mozek. Tato klinická studie zkoumá účinnost a bezpečnost kombinace dvou přípravků imunologické léčby oproti standardní schválené léčbě u účastníků s pokročilým karcinomem ledvin, u nichž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící proti PD-1/L1; s cílem vyléčení a zamezení opětovného výskytu onemocnění.

 

Jaký je účel této klinické studie?

V této klinické studii budou lékaři zkoumat hodnocený přípravek, aby zjistili:

 • jak je bezpečný;
 • jak dobře účinkuje s cílem vyléčení a zamezení opětovného výskytu onemocnění

 

Kdo se může zúčastnit?

Této klinické studie se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • jestliže máte pokročilý světlobuněčný karcinom ledviny, který se zhoršil v průběhu určitých terapií nebo po jejich skončení
 • existují určitá pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli připojit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie.

 

Jaká léčba se v této klinické studii zkoumá?

Léčivý přípravek je stále ještě ve fázi výzkumu a nebyl schválen k použití samostatně ani v kombinaci s jinými léčivy k léčbě pokročilého světlobuněčného karcinomu ledviny. V této klinické studii se bude porovnávat kombinace dvou přípravků imunologické léčby oproti standardní schválené terapii.


Karcinom močového měchýře – MK 3475-992

Karcinom močového měchýře je nejčastějším nádorem močového ústrojí. V České republice jsou 6. nejčastějším nádorem u mužů a 13. u žen. Většinou vznikne z buněk, které tvoří sliznici močového měchýře a močových cest, tyto buňky se nazývají urotelové buňky. Běžný typ nádoru močového měchýře je uroteliální karcinom z uroteliálního endotelu. Karcinom močového měchýře prorůstající do svaloviny je onemocnění zahrnující nádory, které prorůstají za stěnu močového měchýře a mohou napadnout prostatu, dělohu, vaginu, střevo nebo stěnu břišní.

 

Jaký je účel této klinické studie a jaká léčba se v této klinické studii zkoumá

Tato klinická studie zkoumá, jestli je imunologická léčba v kombinaci s chemoterapií a radioterapií bezpečná, zda má pozitivní účinek na léčbu karcinomu močového měchýře prorůstajícího do svaloviny a nabídne takový způsob léčby, který umožní zachovat funkční močový měchýř a kvalitu života. Cílem chemo-radioterapie je zničit všechny rakovinové buňky a zamezit jejich opětovnému vytvoření bez toho, aby se močový měchýř musel odstranit. Není známo, zda je zkoumaná léčba účinná pro léčbu karcinomu močového měchýře prorůstajícího do svaloviny.

Kdo se může zúčastnit?

Této klinické studie se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • máte histologicky potvrzenou diagnózu karcinomu močového měchýře prorůstajícího do svaloviny s predominantně urotheliální histologií
 • existují další pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli účastnit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie.

Zpět nahoru

Kardiologie

Chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí MK1242-035

Když srdce nedokáže přečerpat množství krve potřebné k prokrvení ostatních tkání a orgánů, a když je čerpací funkce srdce omezena dlouhodobě, mluvíme o chronickém srdečním selhání, tato klinická studie je zaměřeno na chronické srdeční selhání, při němž Vaše srdce pumpuje krev do těla s nižší silou, než je běžné.

 

Jaký je účel této klinické studie a jaká léčba se v této klinické studii zkoumá

V této klinické studii budou lékaři zkoumat hodnocený přípravek, aby zjistili:

 • jak je bezpečný;
 • jak dobře účinkuje na snížení rizik srdečního selhání, včetně: hospitalizace se srdečním selháním, které se zhoršuje

Kdo se může zúčastnit?

Této klinické studie se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • léčíte se s typem srdečního selhání, při němž srdce pumpuje krev do těla s nižší silou, než je běžné; během posledních 3 měsíců Vám nebyla v ambulantní péči podána nitrožilně diuretika (léky na odvodnění podané do žíly);
 • během posledních 6 měsíců jste nemusel/a být hospitalizován/a pro srdeční selhání;
 • nečekáte na transplantaci srdce
 • existují určitá pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli připojit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie

Jaká léčba se v této klinické studii zkoumá?

Hodnocený přípravek již byl schválen pro některé typy srdečního selhání, ale ne pro typ srdečního selhání, který zkoumáme v této klinické studii.Zpět nahoru

Podrobnější informace o probíhajících studiích


Nábor


Lékařská diagnóza


Číslo studie

Základní informace o dané studii + kompletní seznam účastnících se center v České republiceVýběr zdravotnických zařízení, které se klinické studie účastní, a jejich kontaktní údaje
Pro úplný seznam zařízení účastnících se klinické studie se prosím podívejte na vedle uvedený proklik 
Agresivní a indolentní nádory z B-buněkMK-2140-006
Probíhající náborHematologické malignityMK-1026-003
Probíhající náborChronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcíMK-1242-035Více informací
Probíhající náborRespirační syncytiální virus u dětíMK-1654-007
Probíhající náborPrevence trombózy AVG u pacientů s ESRD na dialýzeMK-2060-007Více informací
Probíhající náborRelabující nebo refrakterní difuzní velkobuněčný B lymfomMK-2140-003
Probíhající náborRelabující nebo refrakterní difuzní velkobuněčný B lymfomMK-2140-004
Probíhající náborHodgkinův lymfomMK-3475-667
Probíhající náborKarcinom močového měchýře prorůstající do svalovinyMK-3475-992Více informací
Probíhající náborKarcinom děložního čípkuMK-3475-A18Více informací
Probíhající náborKarcinom močového měchýře prorůstající do svalovinyMK-3475-B15Více informací
Probíhající náborKarcinom endometriaMK-3475-B21Více informací
Probíhající náborRelabující nebo refrakterní lymfomyMK-3475-B68Více informací
Karcinom endometriaMK-3475-C93
Probíhající náborKolorektální karcinomMK-4280A-007Více informací
Probíhající náborInfekce Clostridium difficile u dětíMK-6072-001
Renální karcinomMK-6482-011
Probíhající náborRenální karcinomMK-6482-012Více informací
Probíhající náborRenální karcinomMK-6482-022Více informací
Probíhající náborNeodstranitelný, lokálně pokročilý nemalobuněčný karcinom plic stádia IIIMK-7339-012Více informací
Probíhající náborRelabující nebo refrakterní solidní tumoryMK-7902-013
Pokročilý nebo metastazující nemalobuněčný plicní karcinomMK-3475-042
Karcinom hlavy a krkuMK-3475-048
Karcinom žaludkuMK-3475-062
Karcinom plicMK-3475-091
Relabující nebo refrakterní Hodgkinůov lymfomMK-3475-204
Rakovina prsuMK-3475-355
Karcinom hlavy a krkuMK-3475-412
Renální karcinomMK-3475-426
Renální karcinomMK-3475-427
Renální karcinomMK-3475-564
Adenokarcinom žaludku nebo gastroesofageální junkceMK-3475-859
Renální karcinomMK-6482-005
Karcinom ovariaMK-7339-001
HPV vakcínaV503-049
Pokročilá nádorová onemocnění – (Extenze)MK-3475-587
Karcinom prostatyMK-3475-641

Jestli máte jakýkoliv dotaz k onemocněním zde uvedeným, zeptejte se svého praktického lékaře či ošetřujícího specialisty, kteří mohou najít další informace na naší webové stránce www.msd.cz a sdělit Vám je.
CZ-NON-00421