Naší inspirací ve společnosti MSD je společná vize a mise zachraňovat a zlepšovat životy.