Digital Manufacturing

Jak technologie mění výrobu

Identifikujeme, vyhodnocujeme a řešíme problémy ve výrobním a dodavatelském řetězci pomocí našich technických znalostí. Zakládáme si na své pozici předního dodavatele léčiv, vakcín, biologických přípravků a produktů pro zdraví lidí a zvířat.

Naše výrobní IT divize úzce spolupracuje s pobočkami MSD po celém světě. Znalosti našich obchodních procesů, dodavatelského řetězce, automatizace a výrobních IT řešení využíváme k podpoře výroby a distribuce léčiv. IT řešení, která poskytujeme, hrají klíčovou roli při vzniku, ukládání, sdílení a analýze dat poskytovanými našimi výrobními závody po celém světě. Modernizujeme zdravotnické prostředí a řešíme vědecké výzvy za pomoci nejmodernějších technologií a odborníků z našich týmů.

Jsme zapojeni do:

  • Zavádění a aktualizace validovaných výrobních systémů
  • Tvorby analytických řešení pro podporu procesů dodávek
  • Vylepšení a konfigurace systémů plánování nabídky a poptávky
  • Podpora procesů řízení jakosti zaváděním a udržováním IT řešení, jako jsou systémy pro řízení laboratoří, správu dokumentů a standardů integrity dat
  • Zvýšení povědomí o výrobě, dodavatelském řetězci a kvalitě pro podporu lepší informovanosti v rozhodování

Chcete být členem našeho týmu?

Prozkoumejte možnosti.