Terapeutické oblasti

Přehled

Náš výzkum a vývoj léčiv se zakládá na inovacích a vědecké přesnosti. Pracujeme na nových vakcínách, léčivech a dalších produktech pro zdraví spotřebitelů, které mohou pomoci milionům lidí po celém světě.

Společnost MSD v České republice dodává mnoho léčivých přípravků na předpis ve více terapeutických oblastech, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, onkologie, diabetes, infekční onemocnění a imunologie.

Kardiologie

Na onemocnění krevního oběhu každoročně v České republice zemře více než 50 000 osob. V celosvětovém měřítku jde o onemocnění způsobující téměř dvojnásobek počtu úmrtí než rakovina.

Společnost MSD jako první umožnila lékařům a pacientům léčbu přípravkem obsahujícím statin. Tato léčiva jsou dnes nejrozšířenější prevencí kardiovaskulárních rizik. Studie ověřující účinnost a bezpečnost statinů se stala zásadním milníkem v kardiologii, když potvrdila, že u pacientů trpících ischemickou chorobou srdeční, léčba pomocí statinů účinně snižuje riziko úmrtí téměř o jednu třetinu.

MSD patří rovněž prvenství za objevení alternativní léčby k léčbě statiny, když jako první přišla s tzv. nestatinovou terapii.

Diabetes

V České republice žije více než 800 000 pacientů s diagnostikovaným onemocněním – diabetes (cukrovka) II. typu. Za posledních 20 let se počet pacientů zdvojnásobil a stále narůstá.

Neléčený, nebo nedostatečně léčený diabetes II. typu postupem času způsobí závažné zdravotní komplikace, vážně ohrožující zdraví i život pacientů. Léčba pozdních komplikací nemoci je velmi nákladná, ale již nedokáže pacienta uzdravit. Včasná a intenzivní terapie povětšinou dokáže zabránit vzniku závažných zdravotních komplikací.

MSD v roce 2006 představila léčbu diabetu II. typu jako první v nové skupině léčiv, která snižují hladinu cukru v krvi s nízkým rizikem vzniku hypoglykémie.

Data pacientů v ČR potvrzují, že správně léčení pacienti s diabetem II. typu mají před sebou podobné vyhlídky jako zdraví lidé.

Imunologie

Biologická léčba se stala jedním z nejzásadnějších úspěchů moderní medicíny posledních desetiletí. Na počátku 21. století přinesla zásadní zvrat v léčbě celé řady závažných onemocnění. Vše začalo před 20 lety, kdy zavedení biologické léčby rozšířilo možnosti léčby do té doby obtížně léčitelných revmatických, gastrointestinálních nebo dermatologických onemocnění.

Společnost MSD nabízí biologickou léčbu chronických autoimunitních revmatických onemocnění jako je revmatická artritida, ankylozující spondylitida (známá jako Bechtěrevova nemoc), nebo léčbu psoriatické artritidy.

V oblasti gastroenterologie je nadějí pro pacienty s tzv. idiopatickými střevními záněty (záněty bez jasné příčiny vzniku), kam patří Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Na biologickou léčbu mohou spoléhat i dermatologičtí pacienti s lupénkou (psoriáza).

Biologická léčba cílí konkrétně na nežádoucí imunitní reakce lidského těla a využívá k tomu různých součástí právě imunitního systému. Cílem léčby je dosáhnout bezpříznakového období, kdy onemocnění není aktivní a pacient se může věnovat běžným činnostem bez omezení (navození tzv. remise onemocnění).

Chronická hepatitida C

Ačkoli příčina onemocnění byla objevena teprve nedávno – v roce 1989, celosvětový počet nemocných s chronickou hepatitidou C (HCV) se odhaduje na 71 milionů. Většina z nich o své nemoci neví. V ČR lze odhadovat počet nemocných na 40 – 50 tisíc osob. HCV je každoročně diagnostikována přibližně u jednoho tisíce z nich.

HCV je jednou z nejčastějších příčin chronického postižení jater. Neléčené onemocnění vede k nevratnému poškození jater až k cirhóze, nebo vzniku hepatocelulárního karcinomu. Transplantace jater nevede k odstranění onemocnění. Nemocní jsou navíc přenašeči viru krevní cestou.

Za pouhých 25 let od objevení viru a příčiny onemocnění vstoupila na trh přímo působící antivirotika, která učinila z dříve velmi obtížně léčitelného onemocnění snadno vyléčitelnou nemoc pro více jak 95 % nemocných. Tato rychlost nemá v medicíně srovnání a HCV je první chronickou virovou infekcí, kterou lze zcela vyléčit.

Společnost MSD podporuje co nejrychlejší vyléčení všech pacientů s HCV, čímž dojde k zabránění šíření viru HCV.

HIV

HIV neboli lidský virus imunodeficience je virus napadající imunitní systém. AIDS je posledním stádiem vývoje HIV infekce a je souborem specifických onemocnění, která se díky snížené výkonnosti imunitního systému mohou rozvinout. Virus se přenáší krví a hlavní cestou přenosu infekce je nechráněný pohlavní styk nebo mateřské mléko HIV pozitivní matky.

V polovině 80. let zahájila společnost MSD klinický výzkum v oblasti HIV. Naši vědci patřili mezi první, kteří začali s vývojem léčiv pro potlačení množení HIV viru a v tomto úsilí pokračujeme dodnes.

V období od zahájení sledování infekcí HIV – tj. od roku 1985 do roku 2018 bylo v ČR celkově zjištěno 3 368 případů HIV positivity.

V České republice došlo v roce 2018 poprvé k poklesu počtu nově zachycených případů infekce HIV (208 případů) oproti předchozím rokům.

Onkologie

Intenzivní klinický výzkum v oblasti onkologie vedl k objevu v oblasti imunoterapie. Jde o léčebný postup, který činí nádor pro imunitní systém rozpoznatelný a umožňuje tak imunitnímu systému pacienta nádorové buňky po jejich „demaskování“ zničit.

V roce 2015 představila MSD v EU novou léčbu, kterou lze použít v léčbě různých onkologických onemocnění jako je například maligní melanom, karcinom plic, karcinom močového měchýře a další nádorová onemocnění. Imunoterapii v léčbě maligních nádorů se intenzivně věnujeme v rámci klinického výzkumu a nové možnosti léčby jsou postupně schvalovány zodpovědnými regulačními autoritami a zaváděny do klinické praxe.

Nemocniční a akutní péče

Oblast akutní nemocniční péče je významnou částí našich aktivit. Dlouhodobě se věnujeme výzkumu a vývoji léčiv, které posouvají možnosti a hranice léčby pacientů v akutních, život ohrožujících stavech, a dokáží zlepšit jejich prognózu a šance na vyléčení. V segmentu anesteziologie usilujeme o rozšíření rychlé reverze z neuromuskulární blokády. MSD výzkum a vývoj pokračuje kupředu rovněž v oblasti antibiotik, která je velmi dynamická z důvodu narůstajících bakteriálních rezistencí. Pomáháme hemato-onkologickým pacientům po transplantaci kostní dřeně s antimykotickou profylaxí za účelem lepší prognózy na uzdravení.

Vakcíny

Objev očkovacích látek patří jistě mezi největší úspěchy v ochraně veřejného zdraví a moderní medicíny vůbec. Společnost MSD má v oblasti vakcín více jak sto let zkušeností. V laboratořích MSD pracoval jeden z největších bojovníků proti infekčním nemocem vůbec, doktor Maurice Hilleman, který se podílel na vývoji více než 40 očkovacích látek.

MSD v tomto historické odkazu pokračuje a nadále jako jedna z mála společností je věrná velmi složitému procesu výzkumu a výroby očkovacích látek, a to jak pro děti, tak pro dospělé.

Do portfolia společnosti MSD patří mimo jiné vakcíny proti hepatitidě A, rotavirovým infekcím, pneumokokovým infekcím nebo tzv. MMR vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Naše společnost také zásadně přispívá k boji proti nemocem způsobeným lidským papilomavirem (HPV). HPV vakcíny chrání proti významnému množství případů rakoviny děložního hrdla, ale i proti jiným nádorům či onemocněním, a to u žen, i u mužů.

MSD v České republice

Společnost MSD je i nadále v čele výzkumu, který přináší inovativní řešení v oblasti zdravotnictví a podporuje prevenci a léčbu nemocí, které ohrožují lidi a zvířata na celém světě.