JAK MOHU NAHLÁSIT MOŽNÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ?

Společnost MSD podporuje své zaměstnance, spolupracovníky, dodavatele, zákazníky a další zúčastněné strany („oznamovatelé“), aby v dobré víře nahlásili jakékoli jednání, o kterém se dozvěděli a které může být neetické, nezákonné nebo v rozporu s Etickým kodexem společnosti MSD, jejími zásadami nebo postupy („možné protiprávní jednání“). 

Jak lze možné protiprávní jednání nahlásit společnosti MSD nebo některé z jejích dceřiných společností?

Možné protiprávní jednání lze nahlásit prostřednictvím globálních nebo místních oznamovacích systémů zřízených společností MSD a jejími dceřinými společnostmi.

Oznamovatelé mohou nahlásit jakékoli možné protiprávní jednání pomocí globálního nástroje MSD Speak Up na adrese msdethics.com. Tato platforma je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a umožňuje Oznamovatelům důvěrně nahlásit podezření prostřednictvím telefonu nebo internetu. Podezření nahlášená prostřednictvím globálního nástroje Speak Up na adrese msdethics.com posoudí společnost MSD a určí, zda jsou důvodem k prošetření globálním nebo místním řešitelem.

Kromě globálního nástroje Speak Up zřídila společnost MSD lokální oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“). Prostřednictvím lokálního oznamovacího systému mohou podat oznámení zaměstnanci příslušné dceřiné společnosti MSD (včetně uchazečů o zaměstnání a bývalých zaměstnanců a dobrovolných pracovníků, stážistů, praktikantů a dalších osob vykonávajících práci pro příslušnou dceřinou společnost MSD). V souladu se zákonem MSD nepřijímá hlášení prostřednictvím lokálního oznamovacího systému od jiných osob, které pro příslušnou dceřinou společnost MSD nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Lokální oznamovací systém:

 • Pokud se vaše oznámení týká společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlemNa Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 45814478, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294, nebo společnosti INTERVET, s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 25128621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52082, využijte následující oznamovací kanály:
  • Příslušné osoby: Ivana Sulíková, Šárka Lisová
  • Ústní oznámení můžete podat telefonicky na následujícím čísle: +420233010019.
 • Pokud se Vaše oznámení týká společnosti MSD Czech Republic s.r.o., se sídlem Svornosti 3321/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 02822849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224056, využijte následující oznamovací kanály:
  • Příslušné osoby: Hana Táborská, Šárka Lisová
  • Písemné oznámení můžete podat zasláním e-mailu na následující adresu: oznamto@merck.com.
  • Ústní oznámení můžete podat telefonicky na následujícím čísle: +420233010016.

Kromě toho může oznamovatel vždy požádat o osobní schůzku prostřednictvím každého z uvedených oznamovacích kanálů, pokud si přeje podat zprávu osobně.

Ve všech případech, kdy je možné protiprávní jednání nahlášeno společnosti MSD nebo některé z jejích dceřiných společností, bude s totožností oznamovatele, původce možného protiprávního jednání, prostředníka, jakékoli další osoby uvedené v oznámení a s obsahem oznámení nakládáno důvěrně, jak to vyžadují místní právní předpisy a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti MSD, které jsou k dispozici zde https://www.msdprivacy.com/.

Jak podat externí zprávu?

Oznamovatel může oznámit protiprávní jednání ve smyslu zákona přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to písemně, ústně nebo osobně. Více informací naleznete na https://oznamovatel.justice.cz/.

* * *