Výzkum

Kultura vědeckého bádání, invence a spolupráce

Touha po vědeckém poznání nás motivuje vyvíjet řešení pro ta nejzávažnější onemocnění, která se na světě vyskytují. Řada z těchto řešení se zrodila v našich laboratořích, kde se zaměřujeme na objevování a vývoj nových způsobů léčby, které zlepší životy pacientů.

Naši vědci

Naši vědci jsou nadšenými průkopníky ve zkoumání nových způsobů, jak léčit zdravotní potíže.

Publikace

Každý rok naši vědci publikují stovky vědeckých a technických prací v předních recenzovaných odborných časopisech.

Nové možnosti léčby a prevence musejí nejprve projít přísným procesem klinického hodnocení.

Děkujeme

Jsme nesmírně vděční tisícům dobrovolníků, kteří se účastní našich klinických hodnocení. Jsou to skuteční partneři v našem výzkumu.

Odhodlání proměňovat revoluční vědecké objevy na inovativní možnosti léčby

OBJEV POTENCIÁLNÍCH LÉČIV

Každá cesta potřebuje vizi. Pokud chceme objevit nové způsoby léčby a nové vakcíny, musíme nejprve pochopit, jak nemoc funguje.

Naši výzkumníci využívají ty nejmodernější vědecké poznatky, které jim umožňují zkoumat zdravotní potíže ze všech možných úhlů pohledu – od základní genetické stránky onemocnění přes strukturu jednotlivých proteinů až po vztahy mezi stovkami molekul v rámci daného onemocnění.

Na základě toho pak mohou vědci navrhnout, vyvinout a prozkoumat tisíce sloučenin nebo vytvářet stovky protilátek, ze kterých získají několik slibných potenciálních léčiv.

PREKLINICKÁ FÁZE

Pokud potenciální léčivo nebo vakcína úspěšně projde procesem klinického hodnocení, v rámci kterého se nashromáždí a zanalyzuje dostatečné množství dat, může se léčivo postoupit k posouzení příslušnými regulačními orgány. Než je možné léčivo nebo vakcínu uvést na trh a nabídnout pacientům, musí získat schválení orgánů, jako je například český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) či americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA, Food and Drug Administration).

Jen velmi malá část zkoumaných potenciálních léčiv úspěšně absolvuje přísný proces výzkumu, vývoje, klinického testování a regulatorního posouzení a nakonec se z nich stane schválené léčivo nebo vakcína.

Naše role v oblasti výzkumu a vývoje pokračuje i po schválení nového léčiva nebo vakcíny – i nadále totiž provádíme průběžné monitorování a vyhodnocování bezpečnosti, účinnosti a hodnoty našich výrobků.

KLINICKÁ FÁZE

Medicinského pokroku lze dosáhnout pouze prostřednictvím klinických hodnocení.

Klinickým hodnocením se rozumí výzkumná studie na lidských dobrovolnících, která testuje nové způsoby prevence, odhalování, diagnostikování či léčby různých onemocnění. Pomáhají určit, zda zkoumané vakcíny, léčiva nebo nová využití již existujících léčiv jsou bezpečné a účinné.

Jsme nesmírně vděční tisícům dobrovolníků, kteří se účastní našich klinických hodnocení. Jsou to skuteční partneři v našem výzkumu.

POSOUZENÍ REGULAČNÍMI ORGÁNY A PRŮBĚŽNÝ MONITORING

Každé potenciální léčivo projde procesem zdokonalování, optimalizace a rozsáhlého testování tak, aby se před zahájením klinického testování na lidech získaly dostatečné vědecké důkazy o jeho bezpečné účinnosti.

Než mohou začít klinická hodnocení, musejí výzkumné týmy rozšířit výrobu a zajistit dostatečnou zásobu zkoumaného potenciálního léčiva pro klinické studie. To znamená rozšíření výroby z malých dávek vyráběných v laboratořích na větší množství se složením, které je vhodné pro klinické využití u lidí.