Order to Cash, odkazuje na soubor obchodních procesů pro příjem a zpracování zákaznických prodejních objednávek zboží a služeb, vytváření účetních dokladů, jako jsou faktury a dobropisy, sledování platebního morálky zákazníků a vyhodnocování potenciálního rizika pro společnost a zaúčtování příchozích plateb od zákazníků.