Business Service Center Operations poskytují služby Pražské pobočce jako celku, zahrnující všechny jeho provozní funkce. V souladu s naším modelem řízení poskytujeme všem zúčastněným stranám služby na vysoké úrovni. Jsme zodpovědní za celou řadu činností, které zahrnují Customer Relationship Management, Learning and Development, Project Management, and HCP Compliance Auditing.