Hlášení podezření na nežádoucí účinky a stížnosti na produkt

Pokud chcete nahlásit podezření na nežádoucí účinek léku nebo jakoukoliv jinou stížnost na produkty společnosti MSD, prosím, obraťte se na nás co nejdříve – zavolejte nám nebo napište e-mail.

Telefon: +420 233 010 111

E-mail: dpoc_czechslovak@merck.com 

Při hlášení podezření na nežádoucí účinky uveďte prosím:

  • jakého léku se nezamýšlená nebo nepříznivá odezva týká
  • kdy se nežádoucí účinek objevil
  • reakci na lék, kterou pokládáte za nežádoucí účinek
  • pokud jste pacient, prosím uveďte kontakt na Vašeho lékaře, který Vás léčil, když se nežádoucí účinek objevil. Prosím informujte svého lékaře, že ho můžeme kontaktovat
  • Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail)

Nežádoucí účinky můžete hlásit také na stránkách www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek