Hlášení nežádoucích účinků

Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinek léku nebo jakoukoliv jinou stížnost na produkty společnosti MSD, prosím, obraťte se na nás co nejdříve – zavolejte nám nebo napište email.

Mgr. Jiří Pospíšil
PV lead for the Czech Republic and Slovakia

+420 734 284 003

dpoc_czechslovak@merck.com

Uveďte prosím:

  • jakého léku se nezamýšlená nebo nepříznivá odezva týká
  • kdy se u Vás nebo Vašeho pacienta nežádoucí účinek objevil
  • reakci na lék, kterou pokládáte za nežádoucí účinek
  • pokud jste pacient, prosím uveďte kontakt na Vašeho lékaře, který Vás léčil, když se nežádoucí účinek objevil. Prosím získejte souhlas od svého lékaře, že ho budeme kontaktovat.
  • Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, email)

Nežádoucí účinky můžete hlásit také na stránkách www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek