IT Risk Management & Security

Hrdinové kyberprostoru

Řízení IT rizik a bezpečnosti má zásadní roli při zabezpečování IT systémů proti útokům z kybernetického prostoru a zajištění souladu s požadavky regulátorů. Zavázali jsme se chránit duševní vlastnictví naší společnosti a poskytovat našim zaměstnancům znalosti, které je budou chránit před kybernetickými útoky, jež by mohly ohrozit naši společnost.

Jsme zapojeni do:

Cyber Fusion Center

Cyber ​​Fusion Center (CFC) je multidisciplinární platforma, která spojuje technické dovednosti se sociálně geografickými prvky kybernetické bezpečnosti. Součástí této součinnosti jsou proaktivní a retrospektivní akce, které chrání naše data a duševní vlastnictví.

Ochrana dat a systému

Ochrana dat a systému je platforma, která zajišťuje bezpečnost informací a aktiv naší společnosti proti nebezpečím přicházejícím z kybernetického prostoru.

Řízení rizik a compliance (GRC)

GRC platforma zajišťuje řízení rizik a shodu se zákony a regulacemi. Tato platforma zajišťuje všem divizím, aby mohly pracovat v souladu se zákony, bezpečně a efektivně.

Správa identit a přístupu (IAM)

IAM je disciplína, která zajišťuje, aby měly správné entity (osoby, systémy…) přístup ke správným systémům ve správný čas a ze správných důvodů.

  • Chrání a spravuje životní cyklus digitální identity pro zaměstnance a externí spolupracovníky
  • Spravuje autentizační služby
  • Chrání privilegované účty

Analytika zabezpečení

Cílem analytiky zabezpečení je přeměnit nezpracovaná data z různých zdrojů na praktické informace umožňující identifikovat bezpečnostní události, na které je třeba reagovat prostřednictvím součinností námi používaných komponentů.

Chcete být členem našeho týmu?

Prozkoumejte možnosti.