Kromě provozních týmů, které poskytují služby přímo našim zainteresovaným osobám a zákazníkům, plní organizace GBS též další podpůrné funkce, které jsou zaměřeny na organizační řízení a vývoj technologií.