Global Business Solutions (GBS) je organizací, která poskytuje vysoce kvalitní služby společnostem MSD po celém světě. Jakožto interní poskytovatel služeb nabízí GBS svým zainteresovaným osobám (stakeholderům) koncentrované zacílení na kvalitu, zákazníka jako ohnisko zájmu a zajištění souladu s předpisy.