Hlavní menu

Výzkumný proces

Jádrem naší práce je přinášet lidem na celém světě prostřednictvím vědeckých objevů nezbytné léky a očkovací látky.

Proces vývoje a výzkumu léku je dlouhý a náročný. Začíná zkoumáním příčin nemoci a hledáním látky, která by mohla pomoci. Pokud se objevená sloučenina ukáže jako slibná, následují roky testování, než se uvede na trh. Během let testování je nutné řídit se množstvím směrnic a nařízení. Jen nepatrná část zkoumaných látek, jejichž účinnost se vyhodnocuje, přežije nesmírně náročný proces výzkumu, vývoje a testování, aby se z nich nakonec stal lék.

Uvedení nového léku na trh stojí v průměru 900 milionů dolarů a trvá více než 10 let. Farmaceutické společnosti často zkoumají a testují 10 000 – 30 000 rozličných látek předtím, než je jedna z nich úspěšně uvedena na trh.

V průběhu dlouhého vývojového procesu musí látky, které jsou objeveny v základním výzkumu, projít předklinickými a klinickými zkouškami. Většina nepostoupí dále kvůli našim přísným normám klinického hodnocení, ale ty, které postoupí, mohou nabídnout šanci na kvalitnější život pacientů.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM

V základním výzkumu biochemici a odborníci na molekulární a buněčnou biologii se znalostí patofyziologie lidských onemocnění určí cíle pro výzkum a léčivý přípravek:

  • Začít výzkumem normálních a abnormálních tělesných funkcí.
  • Vyšetřit každou složku onemocnění, tj. příznaky, příčiny, postižené orgány a biochemické dráhy.
  • Pomocí informací získaných také v předcházejícím výzkumu a publikacích zjistit, v jaké fázi můžeme zastavit postup anebo rozvoj nemoci – toto je náš cíl.
  • Hledat sloučeninu léčivého přípravku, která je s ohledem na cíl účinná. Sloučeniny mohou být vytvořeny chemickou nebo biologickou syntézou anebo počítačovou simulací.
  • Izolovat sloučeninu.
  • Uskutečnit testování na zvířatech s cílem získat údaje o bezpečnosti týkající se toxicity a karcinogenity.
  • Získat souhlas regulačních orgánů s klinickým hodnocením u lidí.

Hledáte informace o možnosti zapojit se do klinických studií v České republice?

Další informace

MĚNÍME PRAXI MEDICÍNY

Měníme praxi

Klinický výzkum často vyžaduje nové diagnostické techniky. Tyto techniky někdy musí změnit praxi medicíny. Když společnost MSD zahájila vývoj svých léků proti osteoporóze, museli jsme investovat do zařízení pro testování hustoty kostí, abychom mohli změřit účinnost léku. Testování hustoty kostí se nyní stalo standardní zkouškou při péči o ženy ohrožené touto nemocí.

VYSOCERYCHLOSTNÍ SLEDOVÁNÍ GENŮ

Sledování genů

Použití sestav genových expresí či „DNA čipů“ umožňuje vědcům MSD určit, zda geny jsou „v“ či „mimo“ konkrétní buňku za daných specifických podmínek. Tato technologie nám poskytuje úžasný pohled na to, co se poškodilo v nemocných buňkách a pomáhá identifikovat cíle pro léčbu nemocí.