MSD Czech Republic získala i letos certifikát Top Employer pro rok 2024!

Save Print

January 31, 2024 12:58 pm +00:00

S radostí oznamujeme, že Top Employers Institute ocenil společnost MSD Czech titulem Top Employer 2024.

Top Employers Institute každoročně hodnotí organizace, které se zaměřují na své zaměstnance. Společnost MSD Czech Republic byla oceněna za vynikající standardy v oblasti lidských zdrojů, včetně strategie rozvoje zaměstnanců, zlepšování pracovního prostředí, náboru talentů, rozvoje a vzdělávání, duševního zdraví, diverzity a inkluze.

Klademe velký důraz na diverzitu a inkluzi, bezpečné pracovní prostředí, kvalitu života našich zaměstnanců, naplňování firemních hodnot a na nabídku široké škály zaměstnaneckých benefitů. Taktéž jsme známí podporou tvůrčího pracovního prostředí, kde se klade důraz na duševní zdraví. Podporujeme otevřený dialog a svobodu projevu.

“Velmi si ceníme toho, že společnost MSD Czech Republic znovu získala ocenění Top Employer. Naše odhodlání neustále se zlepšovat znamená, že vytrvale pracujeme na vytváření lepšího pracovního prostředí pro všechny naše zaměstnance. Využijeme zpětnou vazbu z auditu, kterou jsme obdrželi, abychom mohli ještě více zvýšit naše úsilí směrem k tomuto cíli,” říká Frank DeVecchis, vedoucí HR.