Hlavní menu

Rozmanitost

Rozmanitost a jedinečnost jsou hnací silou úspěchu. Věříme, že rozmanitost našich zaměstnanců a organizace nám pomáhají vytvořit mnohem nápaditější a dynamičtější společnost, která může snáze vycházet vstříc potřebám zákazníků.

Neustále se snažíme vytvářet pracovní prostředí, ve kterém jsou brány v potaz a respektovány rozmanité pohledy a přístupy každého jednotlivce a kde záleží na každém názoru:

  • Rozmanitost je součástí všech našich obchodních metod i školicí strategie.
  • Naši vedoucí pracovníci jsou zodpovědni za specifické úkoly, které využívají odlišnosti a jedinečnosti každého zaměstnance. Výsledky jejich práce jsou pak porovnávány v rámci jednotlivců, divizí i celé společnosti.
  • Všem uchazečům o kvalifikované profese poskytujeme stejné pracovní příležitosti.