Hlavní menu

Produkty

Produkty

VPOIS

Povinnost držitele rozhodnutí o registraci zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou informační službu (dále jen „VPOIS“) o léčivých přípravcích je dána § 33 odst. 3 písm. g) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Veřejně přístupná odborná informační služba nesmí sloužit k reklamě a informace poskytované jejím prostřednictvím musí být v souladu se souhrnem údajů o přípravku, součástí informací poskytovaných prostřednictvím veřejně přístupné odborné informační služby jsou i aktuální informace o tom, zda je nebo není léčivý přípravek dodáván na trh v České republice. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost se vztahuje na všechny registrované přípravky držitele rozhodutí o registraci bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou přítomny na trhu v ČR.

Vakcíny

Vakcíny

Příběh očkovacích látek je jednou z nejúspěšnějších epizod historie veřejného zdraví 20 století, a společnost MSD v něm sehrála významnou roli.

Přečtěte si více

Léky na předpis

Léky na předpis

Nejdůležitějším cílem naší práce je objevovat a vyvíjet léky, které pomáhají při nemocech a zdravotních problémech, jež ovlivňují životy milionů lidí.

Přečtěte si více

Volně prodejné léky a kosmetika

S pomocí volně prodejných léků a kosmetiky se snažíme zlepšovat kvalitu života zákazníků i jejich rodin po celém světě.

Přečtěte si více

Veterinární přípravky

Veterinární přípravky

Díky práci v oblasti zdraví zvířat je společnost MSD celosvětovou jedničkou ve výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji veterinárních léčiv.

Přečtěte si více

PRO PACIENTY

Pro pacienty

Přečtěte si více o Vašem onemocnění a podpořte tak dobré výsledky léčby.

Vstupte na stránky pro pacienty.

ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Informace a služby pro Vaši lékařskou praxi.

Vstupte na stránky pro odborníky ve zdravotnictví.

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Pokud potřebujte nahlásit jakoukoliv stížnost na produkty MSD (nežádoucí účinek léku, špatná technická kvalita), prosím vstupte na stránku farmakovigilance zde.

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5
Česká republika

Jméno odpovědné osoby
MUDr. Martin Cikhart
dpoc_czechslovak@merck.com
Telefonní číslo: 233010111
Fax: 233010133

více informací