Hlavní menu

Naše hodnoty

Základem našeho úspěchu vždy byly, jsou a budou naše normy, hodnoty a principy, na kterých byla naše společnost vybudována, a kterými se řídí již více než 100 let.

Naším cílem je udávat směr na cestě ke zdravější budoucnosti. Důležité je však pro nás také to, jakým způsobem se k ní společně dostaneme.

Naší prací je chránit a zlepšovat zdraví lidí i zvířat.

Zlepšování zdraví

Všechny naše kroky poměřujeme úspěchy, jichž na tomto poli dosahujeme. Nejvíce ze všeho si ceníme naší schopnosti posloužit každému, komu mohou naše produkty a služby pomoci, a tím se postarat o trvalou spokojenost pacientů a našich zákazníků.

Řídíme se nejvyššími normami etiky a integrity.

Etika

Cítíme zodpovědnost vůči pacientům, našim zákazníkům, zaměstnancům a jejich rodinám, životnímu prostředí i společnostem a kulturám, v nichž se pohybujeme. Našich cílů nikdy nedosahujeme prostřednictvím profesních nebo etických úlev. Naše vztahy se všemi segmenty společnosti, ve kterých podnikáme, musí být transparentní a musí odrážet vysoké standardy, které uznáváme.

Ve výzkumu prosazujeme nejvyšší úroveň vědecké excelence a zasvěcujeme jej zlepšování zdraví a kvality života lidí i zvířat.

Inovace

Snažíme se rozpoznávat ty nejpalčivější potřeby pacientů a našich zákazníků a naše zdroje využíváme tak, abychom tyto potřeby mohli naplnit.

Vyvíjíme a vyrábíme léky a očkovací látky pro miliony lidí po celém světě. To však nestačí, pokud k nim lidé nemají přístup.

Pristup k lecbeProgramy a partnerství, které zajišťují přístup k lékům pro potřebné skupiny pacientů, jsou pro společnost MSD jednou ze základních a trvalých priorit.

Naše schopnost uspět závisí na integritě, znalostech, kreativitě, umu, rozmanitosti a týmové práci našich zaměstnanců.

RomanitostAbychom skutečně uspěli, snažíme se pro naše zaměstnance vytvářet motivující prostředí plné vzájemného respektu, které podporuje týmovou práci. Kromě toho patřičně oceňujeme výkon a nasazení a snažíme se vycházet vstříc potřebám našich zaměstnanců a jejich rodin.