Hlavní menu

MSD Information Technology

MSD IT Global Innovation Center s.r.o.

Společnost MSD otevřela v loňském roce v Praze svůj další IT hub, který poskytuje služby pro všechny pobočky společnosti po celém světě.

V loňském roce IT hub nabídl téměř 200 nových pracovních míst pro IT specialisty a vznik stejného počtu nových pracovních míst je naplánován i pro rok 2015. Celková výše investice v prvních třech letech přesáhne jednu miliardu korun.

 

“Naším posláním je chránit a zlepšovat zdraví. Inovace v oblasti zdravotní péče jsou dnes velmi těsně spjaty se špičkovou úrovní a inovacemi v informačních technologiích. Role našeho centra je tyto technologie dodávat..“

John Westby, viceprezident MSD a ředitel MSD IT Global Innovation Center

 

Mezi hlavní oblasti, kterými se pražský hub zabývá, patří:

  • Výzkum v oblasti informačních technologií
  • Bezpečnost informací
  • Matematické modelování
  • Sociální média
  • Big data analýzy

MSD IT Global Innovation Center funguje jako evropský IT a globální technologický hub společnosti MSD. Hub vyvíjí specifická řešení pro výzkum a vývoj, výrobu, vedení společnosti a projektové řízení. Řídí také správu infrastrukturních platforem a aplikací.