MSD 30 let v České republice

29. dubna 1992 jsme založili českou pobočku společnosti Merck Sharp & Dohme IDEA (MSD). Již brzy po začátku svého působení se společnost MSD zařadila mezi největší farmaceutické firmy v České republice. Postupem času si MSD vybudovala významnou pozici na poli biologické léčby, perorálních antidiabetik, kardiologie, léčby infekčních onemocnění, ženského zdraví a vakcín.

On April 29, 1992, we established the Czech branch of Merck Sharp & Dohme IDEA (MSD). Soon after its start, MSD has become one of the largest pharmaceutical companies in the Czech Republic. Over time, MSD has built a significant position in the field of biological treatment, oral antidiabetics, cardiology, treatment of infectious diseases, female health and vaccines.