Hlavní menu

Vakcíny

Příběh očkovacích látek je jednou z nejúspěšnějších epizod historie veřejného zdraví 20 století, a společnost MSD v něm sehrála významnou roli.

Jsme jedna z mála společností, která zůstává věrná složitému procesu objevování a výroby očkovacích látek. Náš jedinečný přínos spočívá v prevenci v současnosti již vzácných chorob, jakými jsou například spalničky a příušnice, i nemocí, o nichž se ještě nedávno nevěřilo, že by jim bylo možné předcházet, jako jsou pásový opar a rakovina děložního hrdla.

RotaTeq

RotaTeq ®, perorální roztok

Očkovací látka proti rotavirům, živá.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Dávkování a způsob podání
Vakcína RotaTeq je určena pouze k perorálnímu podání.
Očkovací schéma sestává ze tří dávek.
První dávku lze podat od věku 6 týdnů a ne později než ve věku 12. týdnů.
Mezi dávkami musí být intervaly nejméně 4 týdny.
Je vhodnější 3 dávkové očkovací schéma podat do věku 20 až 22 týdnů.
V případě potřeby lze třetí (poslední) dávku podat do věku 32 týdnů.

Terapeutické indikace
RotaTeq je určen k aktivní imunizaci kojenců ve věku od 6 do 32 týdnů za účelem prevence gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí.

Příspěvek až 2000 Kč

Příspěvek až 2000 Kč na očkování proti pásovému oparu pro pojištěnce VZP.

více informací