Hlavní menu

Inovativní léky a vakcíny

Od založení svých výzkumných laboratoří před více než 70 lety vyvinula společnost MSD desítky nových léků a vakcín. Naše objevy často změnily způsob, jakým se praktikuje medicína.

PRVNÍ DESETILETÍ

Výzkum společnosti MSD, zahájený ve 30. letech 20. století, přinesl udivující množství novinek od vitamínů po léky proti infekci a proti zánětům.

 • vyvinut prostředek k hromadné výrobě penicilínu
 • příspěvek k objevení a výrobě streptomycinu, převratného prostředku pro léčbu tuberkulózy
 • průkopnická syntéza protizánětlivého léku kortizonu, obsahující téměř 40 chemických kroků, což byl v dané době pozoruhodně složitý postup

SCHOPNOST PŘEDCHÁZET NEMOCEM

Padesátá léta 20. století znamenala začátek moderní doby vakcinologie a společnost MSD po desetiletích, kdy vytvářela léky pro léčbu nemocí, považovala vakcíny za prostředek, jak nemocem předcházet. Z našich laboratoří proudily nové objevy.

 • první dostupná vakcína proti spalničkám (1963)
 • první dostupná vakcína proti příušnicím (1968)
 • první vakcína proti zarděnkám v USA (1969)
 • pokračující vývoj vakcín, například proti pneumonii, meningitidě, hepatitidě A a hepatitidě B

NOVÝ STYL OBJEVOVÁNÍ LÉKŮ

V 80. a 90. letech 20. století přišel nový styl objevování léků. Zkoumáním biochemických cest onemocnění zjistili odborníci MSD, kterým krokům v tomto procesu lze zabránit. Poznali rovněž, jakou molekulární strukturu musí lék mít, aby měl přesně potřebné účinky.

 • Byl uveden na trh první „statin“, který položil základy léčby zaměřené na snižování hladiny cholesterolu. Statiny dnes patří mezi nejvíce používané léky na světě a jsou považovány za standard v léčbě hladiny cholesterolu.
 • První geneticky vyvinutá lidská vakcína k léčbě hepatitidy B, infekčního onemocnění jater, vyvolávaného virem.
 • Byl uveden na trh první lék z nové třídy přípravků pro léčbu osteoporózy, který významně snižuje riziko zlomenin u žen po přechodu.
 • Byl uveden  na trh první z inhibitorů proteázy, používaný v boji proti viru HIV (virus lidské imunodeficience), způsobujícímu AIDS. Společnost MSD publikovala první studii, v níž se uváděla proteáza jako možný cíl působení léku, a provedla první klinickou studii, při níž byl potvrzen účinek kombinované léčby. Pomohla tak změnit pohled na AIDS: dříve byla tato nemoc považována za rozsudek smrti, nyní se považuje za chronickou nemoc, kterou je možné pomocí léků zvládat.