Hlavní menu

Chcete se podílet na našich klinických studiích v České republice?

Pokud máte nádorové onemocnění, můžete být ohroženi pásovým oparem

Co je pásový opar?

Pásový opar je způsoben stejným virem jako plané neštovice. Po prodělání planých neštovic zůstává vir ve Vašem těle a může se opět projevit jako bolestivá vyrážka s puchýřky.

Jaké jsou příznaky?

Obvykle jsou prvními příznaky pásového oparu svědění, brnění, citlivost, pálení nebo bolest na jedné straně těla nebo obličeje. Současně nebo o několik dní později se může v místě svědění nebo bolesti objevit vyrážka s červenými skvrnami. Pásový opar se může objevit kdekoliv na těle, ale obvykle je omezen na jednu oblast na jedné straně těla nebo obličeje. Současně s nástupem dalších příznaků se můžete cítit špatně, unaveně a/nebo mít zvýšenou teplotu. U osob s oslabeným imunitním systémem se mohou příznaky pásového oparu lišit od příznaků uvedených výše. V těchto případech může pásový opar způsobovat nevysvětlitelné bolesti břicha, hrudníku nebo zad, horečku, zmatené myšlení a/nebo obtíže s dýcháním. Tyto příznaky se mohou vyskytnout s vyrážkou i bez ní. Nebo se může vyrážka objevit na několika místech těla a nemusí být omezena na jednu stranu těla. V těchto případech vyrážka vypadá podobně jako plané neštovice.

Může nádorové onemocnění zvýšit riziko vzniku pásového oparu?

Ano, některé typy nádorových onemocnění mohou zvýšit riziko vzniku pásového oparu. Tyto zahrnují nádorové onemocnění ovlivňující krev, kostní dřeň nebo lymfatické uzliny.

Může chemoterapie podávaná při léčbě nádorového onemocnění zvýšit riziko vzniku pásového oparu?

Ano. Chemoterapeutické léky mohou oslabit imunitní systém, který normálně pomáhá v boji proti virům, jako jsou viry způsobující pásový opar. Protože pacienti po chemoterapii mají slabší imunitu vůči nemocem a infekcím, je u nich rovněž větší riziko vzniku pásového oparu.

Jaký je účel tohoto klinického hodnocení?

Toto klinické výzkumné hodnocení bude ověřovat bezpečnost, snášenlivost a účinnost hodnocené vakcíny.

Pokud máte zájem o klinické studii získat další informace, vyplňte prosím níže Vaše kontaktní údaje a vyberte pracoviště, kde studie probíhá, aby bylo co nejblíže k bydlišti pacienta. Tyto údaje budou automaticky přeposlány výzkumnému centru  studie, které Vás  bude do 5 pracovních dnů kontaktovat.

Povinná políčka* je nutné vyplnit

Stisknutím tlačítka "Odeslat" vyslovuji souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů, které jsem zadal/a prostřednictvím této aplikace, a to studijním centrem, které jsem zvolil a kterému budou tyto osobní údaje odeslány (dále jen "centrum"), a to pro účely náboru pacientů k účasti na zde výše uvedené klinické studii a nejdéle do 31.12.2013. Po odeslání mých osobních údajů zvolenému centru budu kontaktován/a koordinátorem klinické studie v daném centru. V případě, že centru sdělím, že již nemám zájem, aby mne v této věci dále kontaktovalo, anebo že nemám zájem se klinické studie zúčastnit, centrum bez zbytečného odkladu mé osobní údaje zlikviduje. Beru na vědomí, že po uplynutí doby, na kterou byl můj souhlas udělen, budou mé osobní údaje poskytnuté výše rovněž zlikvidovány. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména, že mám kdykoliv právo žádat po centru, aby mi sdělilo, jaké osobní údaje a za jakým účelem o mé osobě zpracovává, žádat doplnění či opravu těchto osobních údajů, blokování či jejich likvidaci. Přičemž za poskytnutí informace o účelu a rozsahu zpracovávání mých osobních údajů má centrum dle zákona o ochraně osobních údajů právo žádat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.