Hlášení nežádoucích účinků

Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinek léku nebo jakoukoliv jinou stížnost na produkty společnosti MSD, prosím, obraťte se na nás co nejdříve – zavolejte nám nebo napište email.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinek léku nebo jakoukoliv jinou stížnost na produkty společnosti MSD, prosím, obraťte se na nás co nejdříve – zavolejte nám nebo napište email.

 

Uveďte prosím:

  • jakého léku se nezamýšlená nebo nepříznivá odezva týká
  • kdy se u Vás nebo Vašeho pacienta nežádoucí účinek objevil
  • reakci na lék, kterou pokládáte za nežádoucí účinek
  • pokud jste pacient, prosím uveďte kontakt na Vašeho lékaře, který Vás léčil, když se nežádoucí účinek objevil. Prosím získejte souhlas od svého lékaře, že ho budeme kontaktovat.
  • Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, email)

PharmDr. Jana Tomovič Čačaná

phone+421 905 596 712

Nežádoucí účinky můžete hlásit také na stránkách www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Co je nežádoucí účinek

Nežádoucí účinek

Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí odezva na léčivý přípravek, která je nepříznivá a nezamýšlená.

Závažný nežádoucí účinek

Závažné nežádoucí účinky jsou ty, které mají za následek smrt, ohrozí život, vyžadují hospitalizaci nebo prodloužení probíhající hospitalizace, mají za následek trvalé či významné poškození zdraví nebo omezení schopností nebo se projeví jako vrozená anomálie či vrozená vada u potomků.