AIFP Transparentní spolupráce

Transparentnost je pro nás kritická. Včasné zveřejnění čestných, úplných a přesných informací umožňuje zúčastněným stranám činit informovaná rozhodnutí o naší společnosti a našich produktech.