Source to Settle

Source to Settle pomáhá zpracovávat žádosti, nákupy, pohledávky a úhradu zboží a služeb. Cyklus začíná vytvořením interní žádosti o nákup, pokračuje obdržením zboží či služeb a končí zajištěním platby dodavatelské faktury a zaevidováním transakce v účetním systému.

Source to Settle

Source to Settle pomáhá zpracovávat žádosti, nákupy, pohledávky a úhradu zboží a služeb. Cyklus začíná vytvořením interní žádosti o nákup, pokračuje obdržením zboží či služeb a končí zajištěním platby dodavatelské faktury a zaevidováním transakce v účetním systému.

 

Správa zaměstnaneckých výdajů

Centrálně řídíme veškeré pracovní a cestovní výdaje a zároveň neustále zlepšujeme notifikační proces pro koncové uživatele, který umožňuje včasné platby. Naším cílem je zajišťovat lepší přístup k neuzavřeným transakcím i jejich lepší viditelnost a také zpříjemňovat proces monitorování výdajů pro držitele karty.

Tým pro zpracování faktur

Jsme rozrůstající se tým, který zajišťuje komplexní interní řešení pro spolehlivé a včasné zpracování faktur.

Profile 1

Petr Prochazka

“Věřím, že týmová práce a otevřené prostředí jsou klíčem k úspěchu.”

Tým pro komplexní podporu nákupu

Pomáháme specialistům na zajišťování zdrojů, pro které vyřizujeme ty nejsložitější aspekty nákupního procesu. Oni se pak mohou plně soustředit na to, co umí nejlépe. Aktuálně pokrýváme Severní a Jižní Ameriku a také Asii a Tichomoří – služby pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky spustíme již brzy.

Tým pro zpracování plateb

Zajišťujeme, aby zpracování veškerých plateb v rámci regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky proběhlo včas a v souladu s našimi auditními standardy pro oblast S2S.

 

Tým pro podporu nákupu

Máme na starosti provozní nákupní činnosti v rámci regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky a neustále rozvíjíme naši uživatelskou podporu i místní odborné znalosti v oblasti nákupu.

Centrum vyřizování dotazů a podnětů

Jsme primárním kontaktním místem pro veškeré nové dotazy ohledně závazků vůči dodavatelům a pomáháme žadateli projít požadovanými kroky až k vyřízení.

“Snažím se vždy používat flexibilitu získanou prací napříč kulturami a funkcemi.”

Profile 1

Renata Pelakova

Expertní tým pro dodavatelské záležitosti

Propojujeme provozní týmy z oblasti S2S a týmy robotiky, OPEX, a také neustálého zlepšování. Hlavním úkolem je určovat příležitosti pro zvýšení efektivnosti a účinnosti provozních činností, příležitosti pro odstranění známých nedostatků a nabízet pro ně vhodná řešení navržená řídicími organizacemi pro optimalizaci procesů.

Tým pro podporu oblasti S2S

Naše důkladná znalost procesů a systémů v oblasti S2S nám pomáhá řešit složitější podněty ze strany zaměstnanců a dodavatelů ohledně našich závazků vůči nim. Cílem je omezit počet žádostí vznesených na pracovníky technické podpory.