Source to Settle

Source to Settle pomáhá zpracovávat žádosti, nákupy, pohledávky a úhradu zboží a služeb. Cyklus začíná vytvořením interní žádosti o nákup, pokračuje obdržením zboží či služeb a končí zajištěním platby dodavatelské faktury a zaevidováním transakce v účetním systému.