Order to Cash

Order to Cash aktivity - neboli také O2C či OTC, se týkají obchodních procesů spojených s příjmem a zpracováním zákaznických objednávek a jejich úhradou. Pracovní náplní OtC týmu je péče o zákazníky naší společnosti.  Staráme se o to, aby zákazníci naší společnosti dostávali zboží podle svých objednávek a naše společnost dostala za toto zboží zaplaceno. Dále vystavujeme faktury a dobropisy, zajišťujeme jejich distribuci a včasnou úhradu a také správnou alokaci příchozích plateb.