Order to Cash

Order to Cash, také známá jako O2C nebo OTC, se týká souboru obchodních procesů pro příjem a zpracování zákaznických objednávek na zboží a služby a jejich zaplacení. Staráme se o naše klienty, aby dostávali naše zboží podle svých objednávek a náš tým se stará o to, aby naše společnost dostala zaplaceno za produkty, které jsme jim dodali.

Order to Cash

Order to Cash, také známá jako O2C nebo OTC, se týká souboru obchodních procesů pro příjem a zpracování zákaznických objednávek na zboží a služby a jejich zaplacení. Staráme se o naše klienty, aby dostávali naše zboží podle svých objednávek a náš tým se stará o to, aby naše společnost dostala zaplaceno za produkty, které jsme jim dodali.

 

Správa příchozích plateb

Staráme se o včasné a efektivní zpracovávání bankovních výpisů, automatické inkasní platby a také jakékoli dotazy zúčastněných stran v rámci regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Správa úvěrů a vymáhání pohledávek

V regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky zajišťujeme monitorování, kontrolu, zadržování a uvolňování objednávek, vymáhání zákaznických pohledávek, vyřizování nesrovnalostí v platbách a správu nedobytných zákaznických pohledávek.

Profile 1

Jana Kotsioudi

“Velmi si užívám vylepšení, které jsme schopni přinést s odborným týmem na naše oddělení zde v MSD.”

 

Řízení úvěrového rizika

Vyhodnocujeme úroveň rizika u zákazníků a přidělujeme jim adekvátní úvěrový limit tak, abychom co nejvíc omezili riziko finanční ztráty.

Správa objednávek

Poskytujeme podporu pro ty největší evropské země, kde pomáháme zajišťovat včasné a efektivní vyřizování nákupních objednávek. Máme také na starosti veškerou hlasovou komunikaci ohledně objednávek, předáváme dotazy od zákazníků těm správným osobám a vystavujeme dobropisy a vrubopisy pro zákaznické reklamace.