Operational Excellence

Operational Excellence pomáhá pracovníkům v ostatních centrech sdílených obchodních služeb a umožňuje jim dosahovat jejich cílů. Dále poskytujeme vysoce kvalitní a efektivní služby dalším zúčastněným stranám v rámci těchto center, a to podporou v oblastech řádné správy, zlepšování procesů a projektového řízení.