Operational Excellence

Operational Excellence pomáhá pracovníkům v ostatních centrech sdílených obchodních služeb a umožňuje jim dosahovat jejich cílů. Dále poskytujeme vysoce kvalitní a efektivní služby dalším zúčastněným stranám v rámci těchto center, a to podporou v oblastech řádné správy, zlepšování procesů a projektového řízení.

Operational Excellence

Operational Excellence pomáhá pracovníkům v ostatních centrech sdílených obchodních služeb a umožňuje jim dosahovat jejich cílů. Dále poskytujeme vysoce kvalitní a efektivní služby dalším zúčastněným stranám v rámci těchto center, a to podporou v oblastech řádné správy, zlepšování procesů a projektového řízení.

 

Tým pro neustálé zlepšování

Zajišťujeme efektivní vynaložení nákladů ve všech globálních centrech sdílených obchodních služeb prostřednictvím podpory a prosazování standardů, zjednodušování procesů a automatizace. Určujeme a ověřujeme nedostatky v procesech i příležitosti ke zlepšení a usilujeme o zavádění té nejlepší praxe a technických řešení.

Tým pro zajišťování souladu s předpisy v oblasti spolupráce se zdravotnickými odborníky

Provádíme audit francouzských výdajů vynaložených jménem zdravotnických pracovníků během konferencí a dalších akcí a vyhledáváme transakce klasifikované jako plnění zdravotnickým pracovníkům nebo zdravotnickým organizacím (TOV, Transfer of Value), které vyžadují transparentní reporting francouzským státním orgánům.

Profile 1

Daniel Helwig

“Mojí prioritou je pomáhat vytvářet dobré zážitky pro účastníky meetingů i plánovačů schůzek, a to při zachování firemní politiky a nákladové efektivnosti za všech okolností.”

 

Tým pro interní kontrolní mechanismy

Vytváříme prostředí efektivních a účinných globálních kontrolních mechanismů, které je v souladu s aktuálními regulačními předpisy a směrnicemi. Při své práci se spoléháme na sebehodnocení, spolupráci s provozními týmy a naše centra sdílených obchodních služeb, které nám umožňují neustále vylepšovat naše metody i provozní transparentnost.

Správa klíčových dat

Staráme se o dodavatelská a zákaznická data včetně jejich finančního nastavení s cílem zajistit jejich přesnost a soulad s našimi globálními procesy i postupy. Také se neustále snažíme tyto činnosti zefektivňovat a vyhodnocovat oproti nejlepší praxi z ostatních regionů.

“Se zaměřením na získávání znalostí a osvědčených postupů během přechodu, který bude vyvinut za účelem dosažení vysokého výkonu a vynikajících výsledků.”

Profile 1

Veronika Salikova