Financial Planning & Analysis

Naše chytré analýzy provozních výsledků se využívají k vypracování výkazů zisků a ztrát a také k co možná nejpřesnějším prognózám těchto ukazatelů pro všechny divize naší společnosti.