Financial Planning & Analysis

Naše chytré analýzy provozních výsledků se využívají k vypracování výkazů zisků a ztrát a také co možná nejpřesnějších prognóz těchto ukazatelů pro všechny divize společnosti MSD.