Financial Planning & Analysis

Naše chytré analýzy provozních výsledků se využívají k vypracování výkazů zisků a ztrát a také co možná nejpřesnějších prognóz těchto ukazatelů pro všechny divize společnosti MSD.

Financial Planning & Analysis

Naše chytré analýzy provozních výsledků se využívají k vypracování výkazů zisků a ztrát a také co možná nejpřesnějších prognóz těchto ukazatelů pro všechny divize společnosti MSD.

 

Tým pro finanční záležitosti, plánování a analýzy

Analyzujeme skutečný provozní zisk a ztrátu a zpracováváme co nejpřesnější prognózy zisku a ztráty našich interních divizí pro následující dva roky.

Profile 1

Viktorya Arakelyan

“Díky mým zkušenostem v oblasti financí jsem rád, že mohu pomoci svým kolegům a poskytnout možná řešení všech jejich problémů.”