Account to Report

Account to Report zajišťuje efektivní, standardizované účetní služby pro místní trhy, které jej v ideálním případě vnímají jako součást svého širšího týmu. Neustále se snažíme rozvíjet a aktivně se podílet na významné roli společnosti MSD v rámci farmaceutického průmyslu.

Account to Report

Account to Report zajišťuje efektivní, standardizované účetní služby pro místní trhy, které jej v ideálním případě vnímají jako součást svého širšího týmu. Neustále se snažíme rozvíjet a aktivně se podílet na významné roli společnosti MSD v rámci farmaceutického průmyslu.

 

Peněžní prostředky a investice

Zajišťujeme řádné zaznamenání všech našich peněžních prostředků a finančních aktiv do účetní evidence tak, aby byla zachována přesnost a udržitelnost finančních výsledků společnosti.

Dlouhodobý majetek

Zajišťujeme přísné dodržování interních i externích kontrolních mechanismů, účetních standardů i legislativy a zároveň poskytujeme poradenství a podporu pro pořizování dlouhodobého majetku a vedení finančních záznamů.

Profile 1

Nino Gogilashvili

“Zní to mimořádně, ale fakt, že rozvahy mohou být fascinujícím čtením.”

Hlavní účetní evidence

Řídíme proces měsíční uzávěrky a rekonciliace účtů tak, abychom mohli všem zúčastněným stranám poskytovat včasné, přesné a korektní finanční záznamy.

“Peníze nejsou všechno. Jsou to jediné.”

Profile 1

Marek Jez