Klinický výzkum

Aby mohl být lék dostupný na trhu, musí projít různými fázemi výzkumu. Jednou z fází jsou i klinická hodnocení, což jsou vědecké výzkumné studie, prováděné lékaři, které zkoumají nové způsoby a přístupy v prevenci, odhalování a léčbě nemocí. Klinická hodnocení pomáhají zjistit, zda jsou očkovací látky a léky účinné a bezpečné pro člověka. Údaje získané z klinických hodnocení jsou nezbytné k vývoji nových a účinnějších způsobů léčby nemocí a mohou v budoucnu pomoci dostupnosti nových, bezpečnějších a účinnějších léků.

Klinické studie

Víc než
38

klinických hodnocení za poslední rok celkově v ČR

Počet center
123

center účastnících se klinických hodnocení v ČR za poslední rok

Víc než
635

pacientů zařazených v ČR za poslední rok

Víc než
20

aktuálně nabírajících klinických hodnocení

Probíhající klinická hodnocení MSD v České republice

Pokud hledáte novou, inovativní, alternativní léčbu v rámci klinického hodnocení, nabízíme Vám přehled klinických hodnocení v České republice prováděných pod záštitou MSD, u kterých aktuálně probíhá nábor pacientů, a to v následujících terapeutických oblastech.

Onkologie

Pokročilý světlobuněčný karcinom ledvin – MK 6482-012

Světlobuněčný renální karcinom představuje 65–70 % karcinomů ledvin. Zhruba třetina nemocných má v době diagnózy vytvořené metastázy. Jejich nejčastějším místem jsou plíce, lymfatické uzliny, kosti, játra, nadledvina a mozek. Toto klinické hodnocení zkoumá účinnost a bezpečnost třech kombinací studijní léčby jako léčby první volby u účastníků s pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin.

Jaký je účel tohoto klinického hodnocení a jaká léčba se v tomto klinickém hodnocení zkoumá

Toto klinické hodnocení fáze 3 zkoumá účinnost a bezpečnost třech kombinací imunologické léčby jako léčby první volby u účastníků s pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin, s cílem vyléčení a zamezení opětovného výskytu onemocnění.

Kdo se může zúčastnit?

Tohoto klinického hodnocení se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • máte histologicky potvrzenou diagnózu neresekabilního, lokálně pokročilého/metastatického karcinomu ledvin se světlobuněčnou složkou
 • existují určitá pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli připojit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie.

Pokročilý světlobuněčný karcinom ledvin – MK 6482-011

Světlobuněčný renální karcinom představuje 65–70 % karcinomů ledvin. Zhruba třetina nemocných má v době diagnózy vytvořené metastázy. Jejich nejčastějším místem jsou plíce, lymfatické uzliny, kosti, játra, nadledvina a mozek. Toto klinické hodnocení zkoumá účinnost a bezpečnost kombinace dvou přípravků imunologické léčby oproti standardní schválené léčbě u účastníků s pokročilým karcinomem ledvin, u nichž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící proti PD-1/L1; s cílem vyléčení a zamezení opětovného výskytu onemocnění.

 

Jaký je účel tohoto klinického hodnocení?

V tomto klinickém hodnocení budou lékaři zkoumat hodnocený přípravek, aby zjistili:

 • jak je bezpečný;
 • jak dobře účinkuje s cílem vyléčení a zamezení opětovného výskytu onemocnění

 

Kdo se může zúčastnit?

Tohoto klinického hodnocení se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • jestliže máte pokročilý světlobuněčný karcinom ledviny, který se zhoršil v průběhu určitých terapií nebo po jejich skončení
 • existují určitá pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli připojit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie.

 

Jaká léčba se v tomto klinickém hodnocení zkoumá?

Léčivý přípravek je stále ještě ve fázi výzkumu a nebyl schválen k použití samostatně ani v kombinaci s jinými léčivy k léčbě pokročilého světlobuněčného karcinomu ledviny. V tomto klinickém hodnocení se bude porovnávat kombinace dvou přípravků imunologické léčby oproti standardní schválené terapii.


Karcinom močového měchýře – MK 3475-992

Karcinom močového měchýře je nejčastějším nádorem močového ústrojí. V České republice jsou 6. nejčastějším nádorem u mužů a 13. u žen. Většinou vznikne z buněk, které tvoří sliznici močového měchýře a močových cest, tyto buňky se nazývají urotelové buňky. Běžný typ nádoru močového měchýře je uroteliální karcinom z uroteliálního endotelu. Karcinom močového měchýře prorůstající do svaloviny je onemocnění zahrnující nádory, které prorůstají za stěnu močového měchýře a mohou napadnout prostatu, dělohu, vaginu, střevo nebo stěnu břišní.

 

Jaký je účel tohoto klinického hodnocení a jaká léčba se v tomto klinickém hodnocení zkoumá

Toto klinické hodnocení zkoumá, jestli je imunologická léčba v kombinaci s chemoterapií a radioterapií bezpečná, zda má pozitivní účinek na léčbu karcinomu močového měchýře prorůstajícího do svaloviny a nabídne takový způsob léčby, který umožní zachovat funkční močový měchýř a kvalitu života. Cílem chemo-radioterapie je zničit všechny rakovinové buňky a zamezit jejich opětovnému vytvoření bez toho, aby se močový měchýř musel odstranit. Není známo, zda je zkoumaná léčba účinná pro léčbu karcinomu močového měchýře prorůstajícího do svaloviny.

Kdo se může zúčastnit?

Tohoto klinického hodnocení se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • máte histologicky potvrzenou diagnózu karcinomu močového měchýře prorůstajícího do svaloviny s predominantně urotheliální histologií
 • existují další pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli účastnit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie.

Kardiologie

Chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí MK1242-035

Když srdce nedokáže přečerpat množství krve potřebné k prokrvení ostatních tkání a orgánů, a když je čerpací funkce srdce omezena dlouhodobě, mluvíme o chronickém srdečním selhání, toto klinické hodnocení je zaměřeno na chronické srdeční selhání, při němž Vaše srdce pumpuje krev do těla s nižší silou, než je běžné.

 

Jaký je účel tohoto klinického hodnocení a jaká léčba se v tomto klinickém hodnocení zkoumá

V tomto klinickém hodnocení budou lékaři zkoumat hodnocený přípravek, aby zjistili:

 • jak je bezpečný;
 • jak dobře účinkuje na snížení rizik srdečního selhání, včetně: hospitalizace se srdečním selháním, které se zhoršuje

Kdo se může zúčastnit?

Tohoto klinického hodnocení se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující podmínky:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • léčíte se s typem srdečního selhání, při němž srdce pumpuje krev do těla s nižší silou, než je běžné; během posledních 3 měsíců Vám nebyla v ambulantní péči podána nitrožilně diuretika (léky na odvodnění podané do žíly);
 • během posledních 6 měsíců jste nemusel/a být hospitalizován/a pro srdeční selhání;
 • nečekáte na transplantaci srdce
 • existují určitá pravidla, která musíte splnit, abyste se mohli připojit. Vy a váš studijní lékař prodiskutujete další pravidla, abyste se rozhodli, zda je pro vás tato studie dobrou volbou, a také o možných přínosech a rizicích vstupu do této studie

Jaká léčba se v tomto klinickém hodnocení zkoumá?

Hodnocený přípravek již byl schválen pro některé typy srdečního selhání, ale ne pro typ srdečního selhání, který zkoumáme v tomto klinickém hodnocení.Podrobnější informace o probíhajících studiích

NáborLékařská diagnózaČíslo protokolu klinického hodnoceníZákladní informace o dané studii + kompletní seznam účastnících se center v České republiceVýběr zdravotnických zařízení, které se klinického hodnocení účastní, a jejich kontaktní údaje

Pro úplný seznam zařízení účastnících se klinického hodnocení se prosím podívejte na vedle uvedený proklik 
Agresivní a indolentní nádory z B-buněkMK-2140-006Jestě není na webu SUKL
Probíhající náborHematologické malignityMK-1026-003Jestě není na webu SUKL
Probíhající náborChronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcíMK-1242-035Více informací
Probíhající náborRespirační syncytiální virus u dětíMK-1654-007Jestě není na webu SUKL
Probíhající náborPrevence trombózy AVG u pacientů s ESRD na dialýzeMK-2060-007Více informací
Probíhající náborRelabující nebo refrakterní difuzní velkobuněčnýMK-2140-003
Probíhající náborRelabující nebo refrakterní difuzní velkobuněčný B lymfomMK-2140-004
Probíhající náborPokročilá nádorová onemocnění – (Extenze)MK-3475-587
Hodgkinův lymfomMK-3475-667
Probíhající náborKarcinom močového měchýře prorůstající do svalovinyMK-3475-992Více informací
Probíhající náborKarcinom děložního čípkuMK-3475-A18https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=49088
Probíhající náborKarcinom močového měchýře prorůstající do svalovinyMK-3475-B15https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=50820
Karcinom endometriaMK-3475-B21https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=50236
Relabující nebo refrakterní lymfomyMK-3475-B68https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=51997
Karcinom endometriaMK-3475-C93
Probíhající náborKolorektální karcinomMK-4280A-007https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=54660
Probíhající náborInfekce Clostridium difficile u dětíMK-6072-001
Renální karcinomMK-6482-011Zatím není k dispozici
Probíhající náborRenální karcinomMK-6482-012https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=51257
Probíhající náborRenální karcinomMK-6482-022https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=54919
Probíhající náborNeodstranitelný, lokálně pokročilý nemalobuněčný karcinom plic stádia IIIMK-7339-012https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=49130
Probíhající náborRelabující nebo refrakterní solidní tumoryMK-7902-013
Karcinom prostatyMK-3475-641https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=51917
Pokročilý nebo metastazující nemalobuněčný plicní karcinomMK-3475-042
Karcinom hlavy a krkuMK-3475-048
Karcinom žaludkuMK-3475-062
Karcinom plicMK-3475-091
Relabující nebo refrakterní Hodgkinůov lymfomMK-3475-204https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=44652
Rakovina prsuMK-3475-355
HPVMK-3475-412
Renální karcinomMK-3475-426
Renální karcinomMK-3475-427
Renální karcinomMK-3475-564
Adenokarcinom žaludku nebo gastroesofageální junkceMK-3475-859
Renální karcinomMK-6482-005
Karcinom ovariaMK-7339-001
HPV vakcínaV503-049

Jestli máte jakýkoliv dotaz k onemocněním zde uvedeným, zeptejte se svého praktického lékaře či ošetřujícího specialisty, kteří mohou najít další informace na naší webové stránce www.msd.cz a sdělit Vám je.