Hlavní menu

Životní prostředí

Jako globální společnost jsme také globálními občany. Tisíce našich zaměstnanců neberou na lehkou váhu otázku, jakým způsobem můžeme ovlivnit životní prostředí na celém světě.

 

Ve společnosti MSD jsme se rozhodli při výrobě našich léků a očkovacích látek chovat zodpovědně vůči životnímu prostředí. Snažíme se co nejvíce snížit dopad naší práce na životní prostředí, chráníme přírodní, například vodní zdroje, šetříme energie a vhodnými způsoby zamezujeme plýtvání.

Zajímá nás nejen přímý dopad našeho podnikání, ale také se podporovat životní prostředí jako celek. Dosahujeme toho především prostřednictvím finanční podpory nevládních organizací a jejich lokálních partnerů, které chrání ekologické zdroje po celé planetě.

 

Společnost MSD v České republice je jedním z prvních signatářů DOPORUČENÍ pro dodavatele veřejné zakázky.

Naše reputace a důvěra, kterou v nás mají naši zákazníci, ve velké míře závisí na tom, jakým způsobem vedeme a rozvíjíme naše podnikání. I proto je naší klíčovou prioritou otevřené a transparentní jednání v rámci všech obchodních aktivit na území České republiky.

Přečtěte si více

Společnost MSD byla v USA zařazena mezi 100 občansky nejzodpovědnějších firem za rok 2010.

Přečtěte si více o našich oceněních za dobročinnost

Ocenění za dobročinnost v roce 2010.

Přečtěte si více o našich oceněních za dobročinnost.