Hlavní menu

Výzkum

Cesta objevů a pokroku

Vědecký výzkum a vývoj byly vždy základním kamenem naší společnosti. Práce, již vykonáváme v našich laboratořích, zlepšuje a zachraňuje nespočet lidských životů. Díky špičkovým výzkumníkům, nejmodernějším technologiím a zaměření na vědeckou excelenci stojí společnost MSD na čelném místě výzkumu a vývoje nových způsobů léčby a prevence chorob.

Naším cílem je najít způsob léčby pro některé z nejsložitějších zdravotních problémů naší doby, kde jsou náklady a dopady nemoci značně zatěžující pro pacienty, lékaře i celou společnost.  Momentálně probíhá výzkum v mnoha oblastech – včetně kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, endokrinologie, neurologie, oftalmologie, onkologie, respiračních onemocnění a imunologie.

Abychom dosáhli našeho cíle zlepšovat a zahraňovat co nejvíce životů, rozšířili jsme předmět našeho výzkumu o oblast biologické léčby a biosimilars.

Inovativní léky a vakcíny

Inovativní léky a vakcíny

Od založení svých výzkumných laboratoří před více než 70 lety vyvinula společnost MSD desítky nových léků a vakcín. Naše objevy často změnily způsob, jakým se praktikuje medicína. Společnost MSD dnes staví na této tradici inovací. Naši odborníci se zaměřují na nové úkoly a zlepšují naše schopnosti inovací zapojením nových technologií.

Přečtěte si více

Inovativní lidé

Inovativní lidé

Za každým naším lékem a očkovací látkou stojí tým výzkumníků, kteří jsou špičkami ve svém oboru. Kombinace nadšení pro objevování nových způsobů prevence a léčby chorob, oddanost špičkové vědě a bezpečnosti pacientů z nich dělá výkonný tým, který, prostřednictvím vzájemné spolupráce uvnitř i vně laboratoří MSD, hledá nové cíle v léčbě chorob, nové
typy léků a vakcín a vytváří budoucnost pro medicínu
nové generace.

Inovativní věda

Inovativní věda

Naši výzkumní pracovníci používají nejmodernější technologie, aby mohli zkoumat zdravotní problém ze všech úhlů – od struktury samotných molekul až po způsoby, kterými stovky molekul vzájemně reagují v případě nemoci. To nám přináší hlubší porozumění o skrytých mechanismech onemocnění a možnostech jejich zamezení.

Inovativní technologie

Inovativní technologie

Využíváme jedinečných technologií, které nám umožňují zúročit objevy, které přinesla minulá dekáda – jako např. výsledky geonomové revoluce.

Oblasti výzkumu

Naším cílem je nalézt léčbu nejtíživějších nemocí naší doby. V současnosti svůj výzkum zaměřujeme zejména na:

  • Kardiovaskulární onemocnění
  • Cukrovka a obezita
  • Onemocnění kostí
  • Respirační, imunitní a kožní onemocnění
  • Infekční choroby
  • Onkologická onemocnění
  • Neurologie
  • Oftalmologie
  • Oblast ženského zdraví a endokrinní péče