Hlavní menu

Přímý distribuční model

Všeobecné obchodní podmínky prodeje a dodávek do lékáren a nemocnic

PDF Všeobecné obchodní podmínky

General Terms and Conditions of Sale and Delivery to the pharmacies and hospitals

PDF General Terms and Conditions

OZNÁMENÍ společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o.: Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal dne 19. prosince 2018 Rozhodnutí, ve kterém stanovuje výši a podmínky úhrad léčivých přípravků LIXIANA. LP LIXIANA tak budou od 1. 2. 2019 opět hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
V případě otázek nás můžete kontaktovat na Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, tel.: + 420 233 010 190, e-mail: CZ_Customer_Services@merck.com

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI MERCK SHARP & DOHME S.R.O. o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. října 2018 ohledně odvolání proti rozhodnutí o stanovení úhrady léčivých přípravků LIXIANA

Oznámení MSD LP Lixiana

Informace zákazníkům ohledně kompenzace skladových zásob přípravků JANUMET  50mg/1000mg x 196 tablet, JANUMET  50mg/1000mg  x 56 tablet,  JANUMET  50mg/850mg  x 196 tablet, JANUMET  50mg/850mg  x 56 tablet  

PDF Kompenzace skladových zásob přípravků JANUMET

Information to customers regarding stock compensation for JANUMET  50mg/1000mg  x 196 tablets, JANUMET  50mg/1000mg  x 56 tablets,  JANUMET  50mg/850mg  x 196 tablets, JANUMET  50mg/850mg x 56 tablets due to reimbursement change

PDF Stock compensation for JANUMET