Hlavní menu

Etický kodex

Základem našeho úspěchu vždy byly, jsou a budou naše normy a hodnoty, jichž si ceníme.

Lidé, kteří používají, doporučují či předepisují naše výrobky, nám projevili důvěru. Vysloužili jsme si solidní pověst, jenže to nestačí. Musíme ji každý den dobývat znovu tím, že v praxi dodržujeme hodnoty a normy, kterými se naše společnost řídí už více než sto let. 

Neustále a na všech úrovních naší společnosti usilujeme o to, aby integrita firmy byla prioritou každého ve společnosti MSD. Náš kodex chování, který pro zaměstnance vydáváme pod názvem Naše hodnoty a normy, nám pomáhá zajistit, že naši zaměstnanci porozumí, co od nich očekáváme, a poskytne jim průvodce našimi pracovními standardy a obchodními praktikami.

To je jen jedna z mnoha cest, kterými neustále upevňujeme hodnoty, na kterých byla naše společnost vybudována.