Hlavní menu

Etika a transparentnost

Protože na našich výrobcích závisejí životy milionů lidí po celém světě, stanovili jsme si přísná kritéria, jak bychom se jako firma měli chovat.

MSD po celém světě dodržuje přísné etické normy, veškeré platné zákony i společenské normy a pravidla. To znamená, že:

  • dohlížíme na to, že naše společnost splňuje všechny platné zákony a předpisy;
  • prostřednictvím Kanceláře pro etické otázky společnosti MSD zajišťuje v celé firmě a na všech úrovních dodržování etických obchodních praktik a etického chování. Naše Kancelář pro etické otázky se stará o to, abychom v našem obchodním podnikání plnili náš závazek dodržovat nejvyšší normy etiky a integrity. Zaměstnancům jasně vysvětlujeme, co se od nich očekává, a upozorňujeme je na to, že jsou zodpovědní za své chování. Kromě toho máme k dispozici mechanismy jako Kancelář ombudsmana a globálně dostupnou poradenskou linku AdviceLine, která pomáhá a radí zaměstnancům v případě, že se ocitnou v obtížné situaci
  • chrání soukromí každého jednotlivce tím, že dohlíží na náš globální program na ochranu osobních údajů.

TRANSPARENTNÍ SPOLUPRÁCE – JEDNOTNÁ PRAVIDLA V EVROPĚ

Farmaceutický průmysl se aktivně podílí na rozvoji a přijímání postupů, které pomáhají tomu, aby ke sdílení informací docházelo vhodným a transparentním způsobem.

Od června 2016 MSD zveřejňuje – v souladu s kodexem Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) přijatým v červenci 2013 – v celé Evropě výši plateb a rozsah služeb poskytnutých zdravotnickým profesionálům a organizacím. Společnost MSD tvorbu kodexu EFPIA aktivně podporovala. Pro zveřejňování údajů byla stanovena jasně daná pravidla.

Od 30. června 2016 MSD Česká republika spolu s ostatními členskými společnostmi Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) uvádí podrobnosti o výši plateb a rozsahu služeb ve veřejné databázi s možností vyhledávání, která je umístěna na webových stránkách AIFP v sekci Transparentní spolupráce.

Zveřejňování výsledků klinických studií

Klinické studie představují závažný krok v procesu, který zajišťuje, že naše produkty jsou bezpečné a účinné. Všechny klinické studie ohlašujeme předem, aby o nich pacienti a poskytovatelé zdravotní péče věděli včas. Současně zveřejňujeme výsledky studií léků, které jsme uvedli na trh – a to bez ohledu na jejich konečné hodnocení.

Přečtěte si více o možnosti zapojit se do klinických studií.

Prodejní a marketingová praxe

Naše produkty uvádíme na trh a prodáváme vždy takovým způsobem, aby lékaři, pojišťovny, regulační úřady i vlády měli k dispozici přesné, vyvážené a užitečné informace, které pomohou najít to nejlepší řešení pro pacienty.

Společnost MSD v České republice je jedním z prvních signatářů DOPORUČENÍ pro dodavatele veřejné zakázky.

Naše reputace a důvěra, kterou v nás mají naši zákazníci, ve velké míře závisí na tom, jakým způsobem vedeme a rozvíjíme naše podnikání. I proto je naší klíčovou prioritou otevřené a transparentní jednání v rámci všech obchodních aktivit na území České republiky.

Přečtěte si více

Společnost MSD byla v USA zařazena mezi 100 občansky nejzodpovědnějších firem za rok 2010.

Přečtěte si více o našich oceněních za dobročinnost

Ocenění za dobročinnost v roce 2010.

Přečtěte si více o našich oceněních za dobročinnost.