Hlavní menu

Zásady ochrany autorských práv

Copyright © 2009-2012, Merck Sharp & Dohme s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Veškerá majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám vykonává společnost Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, Whitehouse Station, NJ, USA anebo některá z jejích dceřiných společností, zejména pak Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 284 62 564, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 143 294 (dále jen „MSD“).

Společnost MSD Vám tímto uděluje právo využívat materiály uveřejněné na této internetové stránce pouze pro vlastní nekomerční potřebu, pokud tím nebudou dotčena příslušná autorská práva vztahující se k této internetové stránce. Každá internetová stránka společnosti MSD a jiných společností, na kterou bude tato internetová stránka odkazovat, podléhá svému vlastnímu právnímu režimu práv užívání. Materiály zde obsažené nesmí být distribuovány, měněny, umísťovány na jiné internetové stránky nebo používány pro veřejné či komerční účely.

Výše uvedené oprávnění se nevztahuje na tyto publikace umístěné na internetových stránkách společnosti MSD:

Bez písemného povolení od diane_bobrin@merck.com nesmí být jakákoli část těchto publikací kopírována či umístěna na jinou internetovou stránku.

S výjimkou výše uvedeného oprávnění společnost MSD neuděluje žádnou licenci či právo ve vztahu k těmto internetovým stránkám a nic z toho, co je zde obsaženo, nesmí být, a to ani zprostředkovaně, pokládáno za udělení jakékoli licence či práva ve vztahu k patentu nebo ochranné známce společnosti MSD či jakékoli třetí osoby.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškeré názvy produktů uvedených na těchto internetových stránkách jsou ochrannými známkami společnosti MSD, jejích dceřiných společností či poboček (přidružených společností).

Tyto stránky jsou určeny pro obyvatele České republiky.